Archivado en Comunicats, Salut Laboral

El Tribunal Suprem confirma íntegrament la sentència de l’Audiència Nacional

El Tribunal Suprem "dixit": Atracament = Risc laboral


21-10-2008 Aquesta sentència imposa l’obligació de revisar les avaluacions de riscos laborals efectuades a Banc Sabadell. (PDF: Cat)


pdf
print
pmail

L¬íAlt Tribunal confirma √≠ntegrament la sent√®ncia de l¬íAudi√®ncia Nacional del 12 de mar√ß de 2007, desestimant cada una de les al¬∑legacions presentades per la patronal de Caixes d¬íEstalvi en el recurs de cassaci√≥ que va interposar contra la sent√®ncia esmentada a la demanda de COMFIA-CC.OO i  CSICA en la qual, llavors, ja se¬íns donava la ra√≥.

El Tribunal Suprem declara que ¬ęl¬íatracament en una entitat banc√†ria t√© car√†cter de risc laboral, ja que comporta la possibilitat que una persona pugui portar un determinat dany derivat de la feina; dany que constitueix les malalties, patologies o lesions sofertes amb ocasi√≥ de la feina¬Ľ.

Comprenem la perplexitat que pot implicar aquesta noticia perqu√® √©s l√≤gic pensar: Si l¬íatracament en una entitat banc√†ria no √©s un risc  laboral¬Ö qu√® √©s ?

Aquesta sent√®ncia imposa l¬íobligaci√≥ de revisar les avaluacions de riscos laborals efectuades en les entitats  tenint present la possibilitat que els treballadors i les treballadores puguin patir actes violents. En aquest sentit, en el Pla de Prevenci√≥ s¬íhan d¬íincloure  les possibles mesures preventives o correctores que s¬íhan d¬íaplicar per protegir efica√ßment la salut de la plantilla i la seva integritat. A m√©s a m√©s, s¬íhaur√† d¬íincloure l¬íatracament entre les situacions del Pla d¬íEmerg√®ncia i impartir a la plantilla la formaci√≥ adequada pel que fa al risc. Aix√≠ mateix, la sent√®ncia declara el dret dels representants dels treballadors a ser informats i consultats en tot el que es relaciona amb aquestes q√ľestions.

Fins ara, Banc Sabadell, mantenint la seva filosofia habitual que la salut de la plantilla és un cost, no reconeix l’atracament com un risc laboral, malgrat les reiterades peticions que en aquest sentit s’han fet per part de la representació de CCOO en el Comitè de Seguretat i Salut (CESS).

Els  raonaments argumentats per l¬íempresa han estat simplement de car√†cter dilatori: rec√≥rrer la darrera sent√®ncia davant el Tribunal Suprem. Doncs b√©, ara el TS ja s¬íha pronunciat i creiem que ja han exhaurit els seus arguments.

Esperem que es reconsideri aquesta actitud del banc i que aconseguim passar al moment de l¬íaplicaci√≥ de la sent√®ncia en tots els seus punts, per millorar, d¬íaquesta manera, les mesures de seguretat i el tractament de les seq√ľeles que un atracament pot deixar a les persones afectades.

Octubre de 2008