Archivado en Comunicats, Salut Laboral

El Tribunal Suprem confirma íntegrament la sentència de l’Audiència Nacional

El Tribunal Suprem "dixit": Atracament = Risc laboral

21-10-2008 Aquesta sentència imposa l’obligació de revisar les avaluacions de riscos laborals efectuades a Banc Sabadell. (PDF: Cat)


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail

L’Alt Tribunal confirma íntegrament la sentència de l’Audiència Nacional del 12 de març de 2007, desestimant cada una de les al·legacions presentades per la patronal de Caixes d’Estalvi en el recurs de cassació que va interposar contra la sentència esmentada a la demanda de COMFIA-CC.OO i  CSICA en la qual, llavors, ja se’ns donava la raó.

El Tribunal Suprem declara que «l’atracament en una entitat bancària té caràcter de risc laboral, ja que comporta la possibilitat que una persona pugui portar un determinat dany derivat de la feina; dany que constitueix les malalties, patologies o lesions sofertes amb ocasió de la feina».

Comprenem la perplexitat que pot implicar aquesta noticia perquè és lògic pensar: Si l’atracament en una entitat bancària no és un risc  laboral… què és ?

Aquesta sentència imposa l’obligació de revisar les avaluacions de riscos laborals efectuades en les entitats  tenint present la possibilitat que els treballadors i les treballadores puguin patir actes violents. En aquest sentit, en el Pla de Prevenció s’han d’incloure  les possibles mesures preventives o correctores que s’han d’aplicar per protegir eficaçment la salut de la plantilla i la seva integritat. A més a més, s’haurà d’incloure l’atracament entre les situacions del Pla d’Emergència i impartir a la plantilla la formació adequada pel que fa al risc. Així mateix, la sentència declara el dret dels representants dels treballadors a ser informats i consultats en tot el que es relaciona amb aquestes qüestions.

Fins ara, Banc Sabadell, mantenint la seva filosofia habitual que la salut de la plantilla és un cost, no reconeix l’atracament com un risc laboral, malgrat les reiterades peticions que en aquest sentit s’han fet per part de la representació de CCOO en el Comitè de Seguretat i Salut (CESS).

Els  raonaments argumentats per l’empresa han estat simplement de caràcter dilatori: recórrer la darrera sentència davant el Tribunal Suprem. Doncs bé, ara el TS ja s’ha pronunciat i creiem que ja han exhaurit els seus arguments.

Esperem que es reconsideri aquesta actitud del banc i que aconseguim passar al moment de l’aplicació de la sentència en tots els seus punts, per millorar, d’aquesta manera, les mesures de seguretat i el tractament de les seqüeles que un atracament pot deixar a les persones afectades.

Octubre de 2008

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es