Archivado en Comunicats, beneficis socials

Permisos retribuïts: maternitat i paternitat.

comunicat

Són moltes i cada vegada més sovintejades les consultes que ens feu sobre els drets que la Llei de Conciliació i les seves diverses millores, el Conveni i l’Estatut dels Treballadors, ens concedeixen, molt especialment aquells al voltant de la maternitat/paternitat.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Per això hem decidit elaborar aquest full informatiu, amb un quadre on teniu recollits els permisos retribuïts millorats al Conveni i els permisos de Maternitat i Paternitat.

Cal recordar que els permisos per maternitat són un dret del pare també, amb la reserva de sis setmanes que la Llei obliga que les faci la mare.

A aquest quadre hi podríem afegir les excedències i reduccions de jornada. Però això ja serà un altre capítol.

   Dies
 Permisos Retribuïts  
Naixement, adopció o acollida d'un fill 3 d./habils+2xdespl.
Defunció, accident, malaltia greu i hosp. fins 1er grau x afinitat i consanguinitat 3 d./habils+2xdespl.
Defunció, accident, malaltia greu i hosp. fins 2on grau consanguinitat i afinitat 2 d./habils+2xdespl.
Trasllat del domicili habitual 1 d./natural
Matrimoni 15 d./naturals
Nadons prematurs o que requereixen hospitalització a continuació del part. 1h de la jornada
Possibilitat de permís extraordinari Art. 38.2 del CC 10 dies màxim x any
   
 Maternitat  
 Permís de maternitat  16 setmanes
 Part múltiple s'amplia en 2 setmanes per cada fill/a a partir del segon  2 set +  per fill
 Part amb fill discapacitat  2 set +
 Quan les vacances anuals coincideixin amb la incapacitat temporal pel embaràs, part o lactància o el permís de 16 setmanes per maternitat, podran gaudir-se en una data diferent a la incapacitat temporal, encara que hagi finalitzar l'any natural el que li correspongui: Art. 38.3 ET  
 Alletament: dues mitges hores diàries, o mitja hora al principi o al final de la jornada, bescanviables per 10 dies naturals al final del permís de maternitat + 5 dies hàbils dintre del 1r. any del nadó. Art. 38.1.g Conveni  10 dies nat. + 5 dies hàbils
   
 Paternitat  
 Permís de Paternitat  13 dies
   

Evidentment tot això és millorable mitjançant pacte de Conciliació a la nostra entitat, la qual cosa serà un dels elements que haurà d’incloure un futur Pla d’Igualtat, que necessàriament hem d’acordar la Direcció i els representants dels treballadors de la Caixa abans d’acabar l’any 2008, com a tota empresa amb més de 250 treballadors i treballadores.

Per aquells afiliats i afiliades que ho necessiteu tenim a la vostra disposició cartes/model per a demanar excedències, reincorporacions, permisos d’alletament, reducció de jornada, etc.

29 de setembre del 2008 – com. 41/08

 Afilia't a  COMFIA-CCOO
compromesos amb tu


"Estar al dia@dia.net t'interessa"
Si vols rebre les noticies del sector gratuïtament, suscriu-te.

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es