Archivado en Convenis Col·lectius

Publicat al BOE 25-06. Incorpora les modificacions

XIV Conveni Col·lectiu d'Empreses de Planificació


El present Conveni serà d'obligada observança en totes les empreses consultores de planificació, organització d'empreses i comptable, les activitats de la qual de serveis de consultoria en selecció i formació de recursos humans, tècniques d'organització i adreça d'empreses, auditoria, i qualssevol altres d'ordre similar, vinguessin regint-se pel XIII Conveni al que substitueix íntegrament en aquest àmbit.


pdf
print
pmail