Archivado en Comunicats, Previsio Social

El Tribunal Suprem declara l'atracament risc laboral

comunicat

L'alt tribunal confirma íntegrament la sentència de l'Audiència Nacional de 12 de març de 2007, desestimant cadascuna de les al•legacions presentades per la patronal de Caixes d'Estalvis en el recurs de cassació que va interposar contra aquesta sentència en la qual ja llavors se'ns donava la raó.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

El Tribunal Suprem declara que “l'atracament a una entitat bancària té caràcter de risc laboral”, ja que suposa la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball, tot constituint el dany les malalties, patologies o lesions sofertes en ocasió del treball”. Amb això ve a confirmar de nou les pretensions de COMFIA-CCOO i CSICA defensades en la nostra demanda, estimant els nostres arguments i obligant a les 35 Caixes d'Estalvis adscrites al Servei de Prevenció Mancomunat a considerar l’atracament com un risc laboral, amb totes les conseqüències que aquest fet comporta.

Aquesta sentència imposa l'obligació de revisar les avaluacions de riscos laborals efectuades en les Entitats, tenint en compte la possibilitat que els treballadors i treballadores pateixin actes violents. Així mateix, han d’incloure’s en el Pla de Prevenció les possibles mesures preventives o correctores que hagin d'aplicar-se per a una protecció eficaç de la seva salut i integritat. A més, han de contemplar l'atracament entre les situacions del Pla d'Emergència, i impartir una formació eficaç als treballadors referents al risc. De la mateixa manera, declara el dret dels representants dels treballadors a ser informats i consultats en tot allò relatiu a aquests temes.

Esperem que totes les empreses financeres, no només les Caixes d'Estalvis obligades per aquesta sentència, millorin les mesures anti-violència, i eradiquin les pràctiques de qui sostenien que, protegint els diners en caixes fortes hi ha protecció suficient per a les persones davant de la violència.

La Sentència, que recull la necessitat d'avaluar les possibles seqüeles psíquiques o por a l'atracament dels treballadors, és aplicable, segons COMFIA-CCOO, a les situacions de violència en altres sectors com comerços, gasolineres, joieries, vigilants jurats, etc, la qual cosa suposa un precedent molt important en l'aplicació pràctica del Dret Preventiu Laboral a Espanya.

Per tot això, no podem sinó valorar molt positivament aquesta sentència que suposa un avançament important en la protecció i defensa dels drets dels treballadors i treballadores.

18 setembre 2008 - com. 39/08

 Afilia't a  COMFIA-CCOO
compromesos amb tu


"Estar al dia@dia.net t'interessa"
Si vols rebre les noticies del sector gratuïtament, suscriu-te.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es