Archivado en Comunicats

Us suggerim que quan respongueu l’enquesta incorporeu les reclamacions que aquí enunciem

Nous serveis a l’edifici del Centre BS de Sant Cugat


05 09 2008 Trobem a faltar l’oferta d’aquells serveis que la representació sindical estem sol·licitant des de fa cinc anys. (PDF: Cat)


pdf
print
pmail

La direcció de Recursos Humans ha enviat una enquesta sobre les preferències de la plantilla per a una possible instal·lació de serveis nous a l’edifici del centre corporatiu de Sant Cugat del Vallès.

Ens sembla que és una acció molt democràtica consultar a les persones que treballen què en pensen d’això, a més a més, s’asseguren així una «sensata prospecció de mercat». Tanmateix, trobem a faltar l’oferta d’aquells serveis que la representació sindical estem sol·licitant des de fa cinc anys i que sempre ens han negat:

-          Serveis de transport gratuït a Sant Cugat del Vallès des de Sabadell, Barcelona i Terrassa.

-          Ampliació i increment del plus de transport a tots els empleats.

-          Servei de restaurant subvencionat, com a totes les grans empreses, de tots els sectors de l’activitat econòmica, situades en els polígons.

-          Places de pàrquing per a tota la plantilla.

Us suggerim que quan respongueu l’enquesta incorporeu les reclamacions que aquí enunciem o que, si ja l’heu contestat, envieu un correu a 0901encuestas_edificio_centro_bancsabadell. Tal vegada estem iniciant un període de democràcia directa en les polítiques de recursos humans i és possible que acceptin aquestes propostes si la petició els arriba directament dels treballadors.

Setembre de 2008