Archivado en Comunicats, Salut Laboral

CCOO edita el text refós del Conveni 2007-2010

Un Conveni que ens ajudarà a afrontar molt millor la crisi


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

L'encert de la signatura, per CCOO*, del Conveni Col•lectiu de les Caixes d'Estalvis per als anys 2007-2010 radica no només en l'abast de les matèries que inclou, sinó també que és per a les plantilles una mena de “paraigües protector” en aquest període d'incertesa econòmica, els efectes del qual s'estan deixant sentir amb inusitada duresa en les entitats en que treballem.

Si repassem els principals temes en ell acordats coincidirem que és un Conveni molt complert, que té una mica de tot i bastant d'unes quantes coses:

Més capacitat adquisitiva

Un Conveni que, a més de garantir-nos l'IPC real durant tota la seva vigència (la inflació de Juny ha arribat al 5,1%), incrementa en més d'un punt sobre IPC el nivell salarial en establir, amb caràcter permanent, un Plus Conveni per l'import corresponent a ¼ de paga del salari base del Conveni del Nivell que ostenti cada persona, addicional al Plus Conveni fix.

Un Conveni que incrementa les ajudes de formació, amb especial esment al 53% d’augment de l'Ajuda de Guarderia, que passa de 556 € a 850€ en 2010.

Un Conveni que incrementa en un 60% la quantia mínima del préstec habitatge, que passa de 117.000€ a 186.000€, a més de reduir la quota al situar en 35 anys el termini d'amortització.


Més temps per viure

Un Conveni que millora els permisos per naixement, adopció o acolliment, ampliant la possibilitat de reducció de jornada per a cura de familiars, possibilitant permisos i excedències per raons familiars i formatives.

Un Conveni que incorpora la festa de tres tardes més de dijous (per Nadal) i l'ampliació d'un dia de permís.

* El Conveni Col•lectiu 2007-2010 va ser subscrit per CCOO i CSICA.


Més camins per avançar

Un Conveni que estén l'Ajuda d'Estudis a Postgraus, avançant en la línia demandada per unes plantilles que ja s'incorporen en gran mesura amb formació universitària.

Un Conveni que augmenta la protecció contra la violència de gènere a través del dret preferent a reserva de lloc i cobertura de vacants, la justificació d'absències o faltes de puntualitat i el dret a reducció de jornada.

Un Conveni que seguirà impulsant el camí cap a la Igualtat a través de la Comissió Sectorial creada a aquest efecte.

Un Conveni que consagra l'obligació de les Caixes de negociar tot allò relatiu a l'aplicació dels horaris singulars que el Conveni va establir el 1992, evitant la discrecionalitat en aquesta matèria que s'havia produït en algunes caixes.


I també....., el millorem a les empreses

Al costat de tot això, el propi Conveni estableix la possibilitat de la seva adaptació i millora en cadascuna de les empreses, en tenir incorporat un article que dóna carta de naturalesa als múltiples acords que aconseguim a les diverses caixes d'estalvis.


Coneix els teus drets; exerceix-los

Però per poder exercir els drets cal conèixer-los. És per això que CCOO no es limita a conquistar-los sinó que mitjançant la seva difusió massiva i permanent els posa a l'abast de les treballadores i els treballadors.

Aquest és l'objectiu que té l'edició i distribució del text del Conveni entre els més de 30.000 afiliats i afiliades de CCOO a les caixes d'estalvis.


Aquest text refós està disponible per a la seva consulta a la pàgina web https://www.ccoo-servicios.es.

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es