Archivado en Comunicats, Salut Laboral

CCOO edita el text refós del Conveni 2007-2010


Un Conveni que ens ajudarà a afrontar molt millor la crisi


pdf
print
pmail

L'encert de la signatura, per CCOO*, del Conveni Col¬ēlectiu de les Caixes d'Estalvis per als anys 2007-2010 radica no nom√©s en l'abast de les mat√®ries que inclou, sin√≥ tamb√© que √©s per a les plantilles una mena de ¬ďparaig√ľes protector¬Ē en aquest per√≠ode d'incertesa econ√≤mica, els efectes del qual s'estan deixant sentir amb inusitada duresa en les entitats en que treballem.

Si repassem els principals temes en ell acordats coincidirem que és un Conveni molt complert, que té una mica de tot i bastant d'unes quantes coses:

Més capacitat adquisitiva

Un Conveni que, a m√©s de garantir-nos l'IPC real durant tota la seva vig√®ncia (la inflaci√≥ de Juny ha arribat al 5,1%), incrementa en m√©s d'un punt sobre IPC el nivell salarial en establir, amb car√†cter permanent, un Plus Conveni per l'import corresponent a ¬ľ de paga del salari base del Conveni del Nivell que ostenti cada persona, addicional al Plus Conveni fix.

Un Conveni que incrementa les ajudes de formació, amb especial esment al 53% d’augment de l'Ajuda de Guarderia, que passa de 556 € a 850€ en 2010.

Un Conveni que incrementa en un 60% la quantia mínima del préstec habitatge, que passa de 117.000€ a 186.000€, a més de reduir la quota al situar en 35 anys el termini d'amortització.


Més temps per viure

Un Conveni que millora els permisos per naixement, adopció o acolliment, ampliant la possibilitat de reducció de jornada per a cura de familiars, possibilitant permisos i excedències per raons familiars i formatives.

Un Conveni que incorpora la festa de tres tardes més de dijous (per Nadal) i l'ampliació d'un dia de permís.

* El Conveni Col¬ēlectiu 2007-2010 va ser subscrit per CCOO i CSICA.


Més camins per avançar

Un Conveni que estén l'Ajuda d'Estudis a Postgraus, avançant en la línia demandada per unes plantilles que ja s'incorporen en gran mesura amb formació universitària.

Un Conveni que augmenta la protecció contra la violència de gènere a través del dret preferent a reserva de lloc i cobertura de vacants, la justificació d'absències o faltes de puntualitat i el dret a reducció de jornada.

Un Conveni que seguirà impulsant el camí cap a la Igualtat a través de la Comissió Sectorial creada a aquest efecte.

Un Conveni que consagra l'obligaci√≥ de les Caixes de negociar tot all√≤ relatiu a l'aplicaci√≥ dels horaris singulars que el Conveni va establir el 1992, evitant la discrecionalitat en aquesta mat√®ria que s'havia produ√Įt en algunes caixes.


I també....., el millorem a les empreses

Al costat de tot aix√≤, el propi Conveni estableix la possibilitat de la seva adaptaci√≥ i millora en cadascuna de les empreses, en tenir incorporat un article que d√≥na carta de naturalesa als m√ļltiples acords que aconseguim a les diverses caixes d'estalvis.


Coneix els teus drets; exerceix-los

Per√≤ per poder exercir els drets cal con√®ixer-los. √Čs per aix√≤ que CCOO no es limita a conquistar-los sin√≥ que mitjan√ßant la seva difusi√≥ massiva i permanent els posa a l'abast de les treballadores i els treballadors.

Aquest és l'objectiu que té l'edició i distribució del text del Conveni entre els més de 30.000 afiliats i afiliades de CCOO a les caixes d'estalvis.


Aquest text refós està disponible per a la seva consulta a la pàgina web https://www.ccoo-servicios.es.