Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

La igualtat a Caixa Laietana molt lluny d’aconseguir-se


La Comissió d'Igualtat de la Secció Sindical de CCOO a Caixa Laietana treballa en l'elaboració d'un Pla d'Igualtatpdf
print
pmail

El passat 1 de juliol publicàvem a la Intranet un comunicat sobre els Plans d'Igualtat en les Caixes. Com sabeu, CCOO de C. Laietana, està treballant en l'elaboració d'un Pla d'Igualtat, tal i com preveu el Conveni, que ajudi a millorar les condicions de les dones i sobretot eliminar la discriminació existent entorn d'elles.

La llei orgànica per a la igualtat efectiva entre dones i homes té com objectiu fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats. Per a aconseguir-ho és necessari remoure obstacles i estereotips socials que impedeixen o obstaculitzen la igualtat efectiva tal com es defineix en la llei orgànica.

Des de la secció sindical s'està elaborant un diagnòstic per a detectar les possibles situacions de discriminació respecte a les dones.

A partir d'aquesta premissa s'ha analitzat la plantilla amb les dades a 31/12/07 i aquests són alguns dels resultats que hem extret de les anàlisis efectuades.

 

 -La plantilla a Caixa Laietana està composta per un 35.96% de dones i un 64.04% d'homes. Respecte al sector estem per sota quant a les dones en el global, que és un 42%, i un 58% en els homes.

 -Hi ha una àmplia presència de les dones en els nivells més baixos, mentre que els homes són la majoria en els nivells més alts.

 

 

GRUP I

 

MUJERES

 

HOMBRES

 

Nivell I

 

0

 

2

 

Nivell II

 

1

 

24

 

Nivell III

 

1

 

18

 

Nivell IV

 

5

 

62

 

Nivell V

 

35

 

140

 

Nivell VI

 

21

 

127

 

Nivell VII

 

20

 

29

 

Nivell VIII

 

21

 

34

 

Nivell IX

 

34

 

33

 

Nivell X

 

50

 

39

 

Nivell XI

 

44

 

25

 

Nivell XII

 

108

 

103

 

Nivell XIII

 

54

 

46