Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

La igualtat a Caixa Laietana molt lluny d’aconseguir-se

La Comissió d'Igualtat de la Secció Sindical de CCOO a Caixa Laietana treballa en l'elaboració d'un Pla d'Igualtat


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

El passat 1 de juliol publicàvem a la Intranet un comunicat sobre els Plans d'Igualtat en les Caixes. Com sabeu, CCOO de C. Laietana, està treballant en l'elaboració d'un Pla d'Igualtat, tal i com preveu el Conveni, que ajudi a millorar les condicions de les dones i sobretot eliminar la discriminació existent entorn d'elles.

La llei orgànica per a la igualtat efectiva entre dones i homes té com objectiu fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats. Per a aconseguir-ho és necessari remoure obstacles i estereotips socials que impedeixen o obstaculitzen la igualtat efectiva tal com es defineix en la llei orgànica.

Des de la secció sindical s'està elaborant un diagnòstic per a detectar les possibles situacions de discriminació respecte a les dones.

A partir d'aquesta premissa s'ha analitzat la plantilla amb les dades a 31/12/07 i aquests són alguns dels resultats que hem extret de les anàlisis efectuades.

 

 -La plantilla a Caixa Laietana està composta per un 35.96% de dones i un 64.04% d'homes. Respecte al sector estem per sota quant a les dones en el global, que és un 42%, i un 58% en els homes.

 -Hi ha una àmplia presència de les dones en els nivells més baixos, mentre que els homes són la majoria en els nivells més alts.

 

 

GRUP I

 

MUJERES

 

HOMBRES

 

Nivell I

 

0

 

2

 

Nivell II

 

1

 

24

 

Nivell III

 

1

 

18

 

Nivell IV

 

5

 

62

 

Nivell V

 

35

 

140

 

Nivell VI

 

21

 

127

 

Nivell VII

 

20

 

29

 

Nivell VIII

 

21

 

34

 

Nivell IX

 

34

 

33

 

Nivell X

 

50

 

39

 

Nivell XI

 

44

 

25

 

Nivell XII

 

108

 

103

 

Nivell XIII

 

54

 

46

 

 

 

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es