Archivado en Acords

Pacte d´homologació de condicions de Banco Urquijo i Banc Sabadell


15 11 06 Es pacte el còmput del meritatge, el pagament de determinats conceptes retributius, regular les bestretes sobre nòmina del personal en actiu i els descoberts en compte del personal actiu i passiu. PDF:Cast


pdf
print
pmail