Archivado en Comunicats, beneficis socials

CONVENI DE LES TIC

Bloquejada la negociació del primer conveni sectorial TIC!

Des de l'última vegada que vàrem comunicar amb vosaltres, hem mantingut freqüents reunions amb la comissió negociadora de la patronal AEC, en les quals hem anat avançant en la senda del consens en tots els blocs de la negociació.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,


pdf print pmail

Si no ens hem dirigit a vosaltres abans ha estat per la intensitat i l'esdevenir de la negociació. Tant avanços com canvis en les formes, que no en el fons, eren continus i ens centràvem a seguir tancant temes, ja que el pas del temps sempre juga en la nostra contra i els bons moments cal tractar d'aprofitar-los, però per a qui consideri que la comunicació ha estat escassa, vagi per davant les nostres excuses.

En la primera setmana de juliol arribem a un principi d'acord amb la comissió negociadora de la AEC, concloent satisfactòriament l'esborrany de l'articulat del conveni, i quedant pendent de la ratificació de les respectives organitzacions i membres que les integren, tasca que havíem de realitzar la setmana passada.

Concretament, la Junta Directiva de la AEC renovada al juny i conformada per deu empreses es va reunir dimarts passat dia 15 i no han confirmat el preacord consensuat amb la seva pròpia comissió de negociació i els sindicats després d'any i mig d'àrdua negociació. Decepció i frustració són els nostres primers sentiments, però el que és evident és que aquesta situació no beneficia en absolut al sector en uns moments en que la situació econòmica és vulnerable i l'homogeneïtat, tranquil·litat i seguretat dels costos i condicions del personal ajudaria de manera molt important en un sector, el tecnològic, que ha de ser clau en el necessari canvi de model productiu. Sembla que està dividida l'opinió de les empreses respecte a l'acceptació de les condicions preacordades per al futur conveni, entre les quals remarquem l'articulació d'una nova classificació professional, sistema de retribucions, regulació de la jornada, etc., i resultaria grotesc i significatiu que després del gran esforç realitzat per la totalitat de la comissió negociadora, a última hora algunes empreses, que sembla que prioritzen que es mantingui la màxima desregula­rització i precarietat, no apostant per la qualitat dels serveis, dificultin que aquest important sector lideri el canvi tecnològic i d'innovació que li correspon.

Esperem que aquesta no sigui la decisió definitiva de la patronal i que en un curt període de temps tinguem oportunitat de resoldre i retornar el consens a allò que ja havíem negociat i consensuat en la comissió negociadora, ja que en cas contrari podem trobar-nos davant una situació abocada a l'enfrontament, la desconfiança i falta d'expectatives referent a les relacions laborals en el sector, amb motiu de l'actitud d'unes poques empreses en les quals prevalen foscs interessos particulars per sobre de la visió global. Per tant apel·lem a la responsabilitat col·lectiva de les empreses i els seus representants per a superar aquesta situació que no beneficia al conjunt del sector.

Finalment, volem agrair especialment a tots els treballadors i treballadores, el vostre incondicional suport, la vostra paciència i el vostre esforç, el qual ens estimula a seguir per la senda de la lluita. El que vam demanar no és solament just, és necessari i no pararem fins a aconseguir-ho.

23 de juliol del 2008

AFILIA-T’HI!

Afília't! a COMFIA-CCOO


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es