Archivado en


COMFIA-ITc és una secció sindical creada amb l'objectiu prioritari de defensar els interessos dels seus afiliats, dels treballadors d'ITc, dels nostres companys. 

L'Estatut dels treballadors

És la norma jurídica per excel·lència de tots els treballadors. Aquest text és el que estableix uns mínims que no poden ser vulnerats ni per l'empresari ni per el treballador.

Aquí el pots consultar...Conveni Col·lectiu

Aquesta és una norma jurídica amb valor de Llei ordinària, això vol dir que no es una Llei per que no s'aprova al Parlament, però és d'obligat compliment per a les parts que el signen. Són acords presos per les dues parts: per un costat les associacions patronals i per l'altre els sindicats o els treballadors amb personalitat jurídica pròpia. L'objectiu és fixar les condicions a les que s'ha d'ajustar un sector determinat o una empresa.

Aquest és el teu...


Este artículo se publicó originalmente en ITC (ITC Comfia-CCOO) ,


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es