Archivado enCOMFIA-ITc és una secció sindical creada amb l'objectiu prioritari de defensar els interessos dels seus afiliats, dels treballadors d'ITc, dels nostres companys. 

L'Estatut dels treballadors

És la norma jurídica per excel·lència de tots els treballadors. Aquest text és el que estableix uns mínims que no poden ser vulnerats ni per l'empresari ni per el treballador.

Aquí el pots consultar...Conveni Col·lectiu

Aquesta és una norma jurídica amb valor de Llei ordinària, això vol dir que no es una Llei per que no s'aprova al Parlament, però és d'obligat compliment per a les parts que el signen. Són acords presos per les dues parts: per un costat les associacions patronals i per l'altre els sindicats o els treballadors amb personalitat jurídica pròpia. L'objectiu és fixar les condicions a les que s'ha d'ajustar un sector determinat o una empresa.

Aquest és el teu...pdf
print
pmail