Archivado enCOMFIA-ITc √©s una secci√≥ sindical creada amb l'objectiu prioritari de defensar els interessos dels seus afiliats, dels treballadors d'ITc, dels nostres companys. 

L'Estatut dels treballadors

√Čs la norma jur√≠dica per excel¬∑l√®ncia de tots els treballadors. Aquest text √©s el que estableix uns m√≠nims que no poden ser vulnerats ni per l'empresari ni per el treballador.

Aquí el pots consultar...Conveni Col·lectiu

Aquesta és una norma jurídica amb valor de Llei ordinària, això vol dir que no es una Llei per que no s'aprova al Parlament, però és d'obligat compliment per a les parts que el signen. Són acords presos per les dues parts: per un costat les associacions patronals i per l'altre els sindicats o els treballadors amb personalitat jurídica pròpia. L'objectiu és fixar les condicions a les que s'ha d'ajustar un sector determinat o una empresa.

Aquest és el teu...pdf
print
pmail