Archivado en Comunicats, Ocupacio

CCOO ens disposem a ser al vostre costat

És necessari un acord col·lectiu!

11 07 08 Ja és pública la venda del 50% de Banca d’Assegurances (Bansabadell Vida, Bansabadell Pensions i Bansabadell Seguros Generales) a la companyia d’assegurances Zurich. A partir de la propera setmana s’iniciaran les negociacions per establir les condicions per a la plantilla afectada per aquesta operació. En aquestes conversacions també estaran presents els representants sindicals de les empreses de Banca Assegurances.


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail

Untitled Document

És necessari un acord col·lectiu!

Ja és pública la venda del 50% de Banca d’Assegurances (Bansabadell Vida, Bansabadell Pensions i Bansabadell Seguros Generales) a la companyia d’assegurances Zurich.

A partir de la propera setmana s’iniciaran les negociacions per establir les condicions per a la plantilla afectada per aquesta operació. En aquestes conversacions també estaran presents els representants sindicals de les empreses de Banca Assegurances.

Som conscients que hi ha diverses situacions contractuals entre la plantilla d’aquestes filials. Per això, per poder donar seguretat i tranquil·litat respecte a la seva situació a tots els treballadors i treballadores de Banca Assegurances, s’han d’acomplir les següents circumstàncies:

1) Cal un Acord Col·lectiu signat per la representació sindical de Banc Sabadell i de les filials, així com per representants amb poders de la societat resultant.

2) El Pacte ha de recollir, a més de les condicions particulars de categoria, salari, antiguitat, etc., l’aplicació present i futura de les condicions del Conveni de Banca i les extra-conveni de Banc Sabadell.

3) Ha de recollir la reserva al lloc de treball en el Grup Sabadell a tots els actuals empleats d’aquestes filials, sense excepció. I ha de recollir la possibilitat de retorn al Banc en determinades circumstàncies, entre d’altres, que es produís un incompliment del Pacte Col·lectiu que haguem signat i una possible modificació unilateral de les condicions pactades.

CCOO entenem la necessitat del Grup d’incrementar negoci i amb això millorar els resultats de l’entitat, circumstància que ha de ser compatible amb el manteniment i també millora de les condicions dels empleats. En conseqüència, estem segurs de que aconseguirem l’Acord Col·lectiu que asseguri aquests aspectes.

En qualsevol cas, nosaltres ens disposem a ser al vostre costat, amb tota la informació necessària. Aprofitem per a recordar-vos que la millor defensa dels drets laborals és la col·lectiva. Si estem tots units, sempre som més forts.

Sabadell, 11 de juliol de 2008

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es