Archivado en Comunicats, Salut Laboral

SEGURETAT I SALUT (traducció automàtica)

INFORME REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

INFORME REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Dia 5 de juny de 2.004


Este artículo se publicó originalmente en Fraternidad (Servicios CCOO en Fraternidad Muprespa) ,


pdf print pmail

INFORME REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

Dia 5 de juny de 2.004

1. Lectura i aprovació acta anterior.2. Es lliura relació dels delegats de prevenció per centres de treball. Es comenta que la majoria ja tenen formació i els quals no estan en vies de realitzar-la. Per la representació de CC.OO. es comenten problemes sorgits amb les despeses per a assistir a cursos presencials, en principi, no creuen que degui existir cap problema, si es produís estudiaran cada cas per separat. Igualment la possibilitat de realitzar cursos específics de la nostra activitat, tema que s'estudiarà.3. Es lliura esborrador del Reglament de funcionament del Comitè per al seu estudi, que servirà igualment per a la resta dels Comitès de Seguretat i Salut, donant-se termini fins final de mes per a aportar el que es consideri convenient.4. El Sr. Conde fa lliurament de l'esborrany del Pla de Prevenció, explicant en línies generals el seu contingut. Es posa termini fins fi de mes per a la seva revisió i aportacions.5. Es lliura igualment la memòria d'actuació del Servei de Prevenció de l'any 2003, comentant-se. També es lliura el programa d'activitats preventives per a l'any 2004, explicant el Sr. Conde el seu contingut. De la mateixa forma es reparteix l'esborrany per al procediment de Coordinació d'Activitats empresarials.6. Es comenta el tema del tabac en *Cánovas, i si bé és de *dificil solució, es proposen iniciatives avançant-nos al projecte de Llei que existeix sobre el tema de fumar en els centres de treball. També es comenta que no s'està respectant la prohibició de fumar en els nostres hospitals, *indicandose que caldrà fer complir la llei. S'inicia un ampli diàleg sobre el tema del tabac, concretant-se que s'enviaran comunicacions amb les instruccions sobre el tema.7. Per la representació de CC.OO. es consulta sobre la situació de Mare de Déu, que l'avaluació de riscos realitzada en el seu moment ja reflectia una calor excessiva en la sala de revelat. S'estudiarà la situació, així com les mesures preventives en relació amb l'heli i l'aparell de ressonància, que han estat instal·lats posteriorment al pla de prevenció. També es comenten els problemes de San Agustín amb l'aire condicionat.8. Per la representació de CC.OO. es consulta sobre les deficiències d'un bany de *Alcobendas, informant-se que està en vies de solució. Igualment es pregunta sobre les deficiències del centre de Badajoz i de Sant Sebastià. Sol·licitaran informació més detallada per a solucionar-los.9. Per la representació d'UGT es consulta novament la situació de la ventilació del centre de Múrcia.10. Per la representació de CC.OO. s'informa que s'estan abocant líquids de les reveladores als desguassos generals, indicant que existeixen contractes de manteniment per a aquestes tasques i que es reiteraran les instruccions perquè no es realitzi.11. Per la representació de CC.OO. s'insisteix a col·locar una bústia en *FRATERNET per al Comitè de Seguretat i Salut, contestant-se que està a l'espera que indiquem les persones responsables del mateix. També es consulta sobre la informació que deu donar-se en relació amb la resolució de les pantalles d'ordinador.12. Per la representació de CC.OO. es consulta sobre els criteris de la consulta de clima laboral *efectúada a Cadis. Se'ns indica que els criteris han estat els de l'empresa externa que realitza l'enquesta i que encara no es disposa dels resultats.13. S'informa pel sr. *Carbajo que s'han revisat les sales de revelat de Múrcia, havent-se solucionat les *deficencias detectades.14. Es lliura per *RR.*HH. informes sobre els processos de baixa per *AT i *CC del primer trimestre del 2004.15. Es proposa com data per a la pròxima reunió el 14-7-06, per a aprovar la documentació que s'ha sotmès a estudi en aquesta reunió i que té termini de posada en funcionament.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es