Archivado en Comunicats, Salut Laboral

SEGURETAT I SALUT (traducci贸 autom脿tica)

INFORME REUNI脫 DEL COMIT脠 DE SEGURETAT I SALUT


INFORME REUNI脫 DEL COMIT脠 DE SEGURETAT I SALUT

Dia 5 de juny de 2.004


pdf
print
pmail
INFORME REUNI脫 DEL COMIT脠 DE SEGURETAT I SALUT

Dia 5 de juny de 2.004

1. Lectura i aprovaci贸 acta anterior.2. Es lliura relaci贸 dels delegats de prevenci贸 per centres de treball. Es comenta que la majoria ja tenen formaci贸 i els quals no estan en vies de realitzar-la. Per la representaci贸 de CC.OO. es comenten problemes sorgits amb les despeses per a assistir a cursos presencials, en principi, no creuen que degui existir cap problema, si es produ铆s estudiaran cada cas per separat. Igualment la possibilitat de realitzar cursos espec铆fics de la nostra activitat, tema que s'estudiar脿.3. Es lliura esborrador del Reglament de funcionament del Comit猫 per al seu estudi, que servir脿 igualment per a la resta dels Comit猫s de Seguretat i Salut, donant-se termini fins final de mes per a aportar el que es consideri convenient.4. El Sr. Conde fa lliurament de l'esborrany del Pla de Prevenci贸, explicant en l铆nies generals el seu contingut. Es posa termini fins fi de mes per a la seva revisi贸 i aportacions.5. Es lliura igualment la mem貌ria d'actuaci贸 del Servei de Prevenci贸 de l'any 2003, comentant-se. Tamb茅 es lliura el programa d'activitats preventives per a l'any 2004, explicant el Sr. Conde el seu contingut. De la mateixa forma es reparteix l'esborrany per al procediment de Coordinaci贸 d'Activitats empresarials.6. Es comenta el tema del tabac en *C谩novas, i si b茅 茅s de *dificil soluci贸, es proposen iniciatives avan莽ant-nos al projecte de Llei que existeix sobre el tema de fumar en els centres de treball. Tamb茅 es comenta que no s'est脿 respectant la prohibici贸 de fumar en els nostres hospitals, *indicandose que caldr脿 fer complir la llei. S'inicia un ampli di脿leg sobre el tema del tabac, concretant-se que s'enviaran comunicacions amb les instruccions sobre el tema.7. Per la representaci贸 de CC.OO. es consulta sobre la situaci贸 de Mare de D茅u, que l'avaluaci贸 de riscos realitzada en el seu moment ja reflectia una calor excessiva en la sala de revelat. S'estudiar脿 la situaci贸, aix铆 com les mesures preventives en relaci贸 amb l'heli i l'aparell de resson脿ncia, que han estat instal路lats posteriorment al pla de prevenci贸. Tamb茅 es comenten els problemes de San Agust铆n amb l'aire condicionat.8. Per la representaci贸 de CC.OO. es consulta sobre les defici猫ncies d'un bany de *Alcobendas, informant-se que est脿 en vies de soluci贸. Igualment es pregunta sobre les defici猫ncies del centre de Badajoz i de Sant Sebasti脿. Sol路licitaran informaci贸 m茅s detallada per a solucionar-los.9. Per la representaci贸 d'UGT es consulta novament la situaci贸 de la ventilaci贸 del centre de M煤rcia.10. Per la representaci贸 de CC.OO. s'informa que s'estan abocant l铆quids de les reveladores als desguassos generals, indicant que existeixen contractes de manteniment per a aquestes tasques i que es reiteraran les instruccions perqu猫 no es realitzi.11. Per la representaci贸 de CC.OO. s'insisteix a col路locar una b煤stia en *FRATERNET per al Comit猫 de Seguretat i Salut, contestant-se que est脿 a l'espera que indiquem les persones responsables del mateix. Tamb茅 es consulta sobre la informaci贸 que deu donar-se en relaci贸 amb la resoluci贸 de les pantalles d'ordinador.12. Per la representaci贸 de CC.OO. es consulta sobre els criteris de la consulta de clima laboral *efect煤ada a Cadis. Se'ns indica que els criteris han estat els de l'empresa externa que realitza l'enquesta i que encara no es disposa dels resultats.13. S'informa pel sr. *Carbajo que s'han revisat les sales de revelat de M煤rcia, havent-se solucionat les *deficencias detectades.14. Es lliura per *RR.*HH. informes sobre els processos de baixa per *AT i *CC del primer trimestre del 2004.15. Es proposa com data per a la pr貌xima reuni贸 el 14-7-06, per a aprovar la documentaci贸 que s'ha sotm猫s a estudi en aquesta reuni贸 i que t茅 termini de posada en funcionament.