Archivado en Comunicats, beneficis socials

Ens aturen tres setmanes les negociacions quan tenim encara molt per negociar

Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya

El passat 4 d’abril vàrem iniciar la negociació del Conveni, des de llavors fins ara han passat moltes coses.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , Oficinas y Despachos (Oficinas y Despachos) ,


pdf print pmail

Recordar-vos, abans que res, que dintre de les nostres reivindicacions, en base a l’enquesta que vàrem promoure l’estiu passat, així com del nostre coneixement exhaustiu del sector, entre altres coses demanem que cap salari estigui per sota dels 1.000 euros, que no es faci efectiva la clàusula d’absorció i compensació per tal que els augments no sigui ficticis si no reals, que hi hagi una reducció de jornada prou significativa perquè la gent pugui més hores per assumptes propis o per anar al metge, que hi pugui haver una carrera professional real i la gent pugui tenir la oportunitat real de pujar de categoria.

La resposta de la patronal, en quant hem arribat al punt salarial –tant pel que fa al salari o clàusula d’absorció– ens ha dit: d’entrada no i ens proposa per contra estudiar el canvi i mobilitat de les categories.

En concret:

Salari. La patronal no es tanca a la possibilitat de que es valori arribar als 1.000 euros, però ells manifesten que arribar en aquest punt els suposa un esforç econòmic massa gran i, per tant, inassumible si la durada del conveni és curta. Si la durada és més llarga –i ells proposen 6 anys- podrien assumir entrar en aquest concepte ja que manifesten que demanem pujades de fins al 42% respecte les taules salarials del 2007.

Classificació professional. La patronal Foment del Treball considera molt important un canvi en la classificació professional i ens han posat sobre la taula una proposta de reclassificació professional per passar de categories a grups. La proposta no ve acompanyada de cap percepció salarial, concepte per nosaltres clau per poder continuar parlant del tema. Nosaltres estaríem disposats a entrar sempre que poguéssim incorporar la possibilitat de fer la carrera professional.

Jornada. En aquests moments, la patronal no vol ni sentir parlar de cap tipus de reducció de jornada.

On sí que sembla que podríem arribar a acords, vinculats sempre al conjunt del conveni, és en les següents matèries:

Plus nocturn i festiu. La patronal accepta la nostra proposta d’apujar la quantia del plus nocturn i d’introduir un nou plus festiu per qui tingui que treballar en dies festius.

Vacances i calendari. S’introduiria la possibilitat d’anar al TLC i vincular-se a un arbitratge de caràcter obligatori en cas de desacord amb el tema de les vacances o del calendari. Seria una millora important tenint en compte que fins ara, en cas de desacord la legislació remet a la jurisdicció judicial competent.

A dia d’avui fa tres setmanes que no hi ha reunió de la mesa negociadora en espera de la proposta concreta del tema grups professionals. Probablement sigui una tàctica dilatòria de la negociació, ja que es pot parlar perfectament d’altres punts de la plataforma. COMFIA-CCOO estem fent gestions per tal d’avançar i us continuarem informant dels avenços que es vagin produint o de les accions a emprendre si nos es donen els passos favorables que esperem en relació a la plataforma reivindicativa.

Seguirem informant.
Juny de 2008


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es