Archivado en Comunicats

Parlem?

Creiem del tot necessari que la Direcció de la Caixa convoqui al Comitè d'Empresa per parlar sobre els temes que ens preocupen


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Creiem del tot necessari que la Direcció de la Caixa convoqui al Comitè d’Empresa per parlar sobre les qüestions relatives a les millores de les condicions laborals dels empleats i empleades d’aquesta Entitat. I és en aquest sentit que ens hem adreçat al Cap de Recursos en aquest termes:


Mataró, 18.d’abril de 2008
Sr. Vicenç Urrutia
Cap del Departament de Recursos        

Senyor,

La Direcció, com vostè ja sap, ha pres una sèrie de mesures consistents a millorar alguns aspectes de les nostres condicions laborals. Aquest primer pas, que valorem com a positiu des de CCOO,  hauria d’anar acompanyat de l’obertura, pròximament, d’una taula de negociació amb el Comitè d’Empresa. Una taula en la qual, els Sindicats presents a casa nostra, poguéssim parlar de tot allò que des de fa temps venint reivindicant en quant a millora de les condicions laborals dels empleats i empleades d’aquesta Institució.

En aquest sentit, li volem recordar, de manera molt resumida, algunes d’aquestes sol•licituds que, des de CCOO, hem anat posant damunt la taula al llarga d’aquests darrers anys, i que podrien servir com a punt de partida d’unes futures negociacions:

-Pla salarial ben definit (que inclogui, entre altres, el cobrament d’objectius per a tothom)
-Carrera professional ben definida.
-Millora de la classificació d’oficines
-Promoció per capacitació (oposicions a nivell VIII)
-Dotar de més personal a Oficines i Departaments Centrals.
-Evitar perllongacions de jornada.
-Racionalització de reunions informatives i de treball, que permeti una millor conciliació de la vida laboral i familiar
-Millora de les condicions econòmiques, laborals,  dels integrants dels equips comercials
-Eliminació de la “roda”.
-Ajut en cas d’accident “in itinere” o per desplaçaments per raons de treball.
-Formació de qualitat, consensuada amb la representació laboral i en hores de treball.
-Pla Estratègic.
-Contractació de discapacitats
-Extensió tracte preferencial a personal de la Fundació i empreses del Grup Caixa Laietana
-Reconeixement de les parelles de fet.
-Establir un protocol de col•laboració entre la Direcció i la Representació laboral, per a la millora de les relacions laborals.


Atentament,

Esteve Martínez Ruiz
Secretari General de la Secció Sindical
de CCOO de Caixa Laietana

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es