Archivado en Comunicats, beneficis socials

Comissions Obreres proposa a la Direcció

Aprofundir en el tema de les millores aprovades pel Consell d’Administració als treballadors i treballadores


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

En aquest sentit, avui ens hem reunit amb el Cap de Recursos i li hem fet la següent proposta:

Sr. Vicenç Urrutia
Cap del Departament de Recursos        
Mataró, 18 d’abril de 2008

Senyor,

Serveixi la present per presentar-li una proposta que té a veure amb l’aprovació d’una sèrie de millores per a la plantilla, per part del Consell d’Administració. En concret, es tractaria que es tinguessin en compte aquestes consideracions:

PRÉSTEC HABITATGE

 •Ens semblaria molt important que es tingués en compte la Cartera Viva, així com que es tinguessin en compte les subrogacions d’altres Entitats cap a la nostra. 

 •Segons allò aprovat pel Consell d’Administración, si el préstec sol•licitat sobrepassa el que tenim estipulat per Conveni, (actualment 186.000 €, amb garantia personal), TOT el préstec passaria a ser hipotecari. Nosaltres li demanem que només la part que sobrepassi el que marca el Conveni sigui hipotecari. 

 •No condicionar l’import màxim sol•licitat al 80% de la taxació.

COMPTE PRIMAT

 •Que l’empleat/da pugui escollir el compte que vol primar (que no ha de ser necessàriament el de la nòmina)


 •Que no es demani tenir domiciliats rebuts al compte (o, si es fa, que sigui en un nombre reduït), donat que molts companys i companyes que no viuen de manera independent no tindran, segurament, la mateixa quantitat de rebuts d’aquells o aquelles que estan casats, amb fills, etc.

TARGETES

 •Ampliació del nombre de targetes que podem aconseguir sense pagar quota de manteniment.

PERSONAL DE LA FUNDACIÓ I DEL GRUP CAIXA LAIETANA

 •Que aquestes tres mesures es facin extensives a tot el personal de les empreses del  Grup Caixa Laietana, així com al personal de la Fundació.
       
 I, TAMBÉ
 
 •Que s’hi puguin afegir també totes les parelles de fet, i altres situacions familiars.


Atentament,

Esteve Martínez Ruiz
Secretari General de la Secció Sindical de CCOO de Caixa Laietana

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es