Archivado en Comunicats, beneficis socials

El nostre Pla de Pensions obté rendibilitats molt petites


Massa comissions i poc rendiment


pdf
print
pmail

MOLT POC !!!         

  

  -LA RENDIBILITAT VA SER D’UN 2,79 % L’ANY PASSAT.
  -LA PREVISIÓ PER A AQUEST ANY ÉS DEL 3 %, INFERIOR A L’IPC PREVISIBLE.
  -EL PRIMER TRIMESTRE NOMÉS HEM OBTINGUT EL 0,59 %.

 

Aquesta va ser la queixa que els representants de CCOO a la Comissió de Control del Pla de Pensions vàrem manifestar en la darrera reunió del passat dia 8 d’Abril.

 

L’actual estructura d’inversions del fons, una part important en dipòsits i comptes bancaris, ha de permetre assolir una millor rendibilitat financera. No ens podem acontentar amb comptes bancaris per sota de mercat.

 

MASSA COMISSIONS !!!

 

LA COMISSIÓ DE GESTIÓ ÉS EL O,5% I LA DE DIPÒSIT EL 0,3%.

CONTINUAN REPRESENTANT AL VOLTANT D’UN

30 % DE LA RENDIBILITAT.

 

Aquesta va ser, també, la queixa que els representants de CCOO a la Comissió de Control del Pla de Pensions vàrem manifestar en la darrera reunió del passat dia 8 d’ Abril.

 

FA MOLT TEMPS !!!

 

Que els representants de CCOO en aquesta comissió venim queixant-nos d’aquestes dues circumstàncies. Fruit d’això, la Caixa ha estat receptiva, en part, a les nostres peticions: l’any passat la Caixa va disminuir la comissió de dipòsit del 0,4% al actual 0,3%. Però el gest, que s’agraeix, el considerem insuficient.

 

No considerem correcte que la Caixa obtingui guanys per la Gestió d’aquest fons que, n’oblidem, nodreix ella mateixa, i que son per complimentar les nostres pensions futures.