Archivado en Comunicats

Normalitzar les relacions laborals


El nou canvi de Director General a casa nostra hauria d'obrir noves vies de diàlega amb la representació laboralpdf
print
pmail

A casa nostra eren normals coses que en altres entitats tenien solucionades fa molt de temps. Ens referim a coses tan inversemblants com pagar comissions per tenir targetes, no tenir comptes primats, no gaudir de préstecs a interès preferencial al marge del conveni, i un llarg nombre de coses més, com pagar comissions per certificats, comissions per sol•licitar i cancel•lar préstecs, comissions per compres de valors, etc.

Fa uns anys, CCOO va presentar al Comitè d’Empresa tot un recull de millores socials per a exigir a la Caixa, que incloïen entre d’altres les millores que en el darrer Consell d’Administració s’han aprovat. Tots dos Sindicats vàrem negociar durant més d’un any amb la Direcció sense cap èxit.

Des d’aleshores, CC.OO. no ha parat mai de reclamar, el que en altres Entitats era d’allò més normal. En definitiva, gaudir d’unes bones condicions com a usuaris de serveis financers i d’assegurances.

Més recentment, el passat mes de febrer, en la darrera Assemblea Extraordinària de la Caixa, que tenia com a únic punt el nomenament del Sr. Ibern com a nou Director General, els representants de CCOO el vàrem emplaçar públicament a negociar amb els representants del treballadors i treballadores per a millorar les anacròniques relacions laborals existents a Caixa Laietana. I amb l’esperança de millorar les condicions laborals, CCOO va donar el seu vot afirmatiu al nomenament del Sr. Ibern com a Director General. (Nota publicada el 26/02/2008 )

Lògicament, abans i després d’aquell acte, s’ha parlat amb la Direcció per aconseguir millores al més ràpidament possible.

En el darrer Consell d’Administració, s’han aprovat les mesures que ja us avançàvem fa uns dies.

 - Un compte retribuït a l’euribor, que encara no està clar si serà on s’abona la nòmina o un altre a part.

 - Targetes de gamma normal sense comissions per als empleats i empleades, ni per a les de beneficiari.

 - Mínim préstec habitatge fins a 300.000 euros. Si supera el que marca el conveni, s’haurà de fer amb garantia hipotecària i ser inferior al 80 % de la valoració de la finca.


Falten moltes coses per solucionar i entre totes les parts hem de trobar els punts que beneficiïn a tothom. També falta millorar la cultura de l’acord i el pacte.

En definitiva, ha calgut un canvi de Director General perquè s’obrin vies per a millorar certes coses. Avui podem dir que la nostra intervenció en la darrera Assemblea va ajudar a facilitar aquest camí.

Per a CCOO, l’acord del Consell d’Administració ha de ser l’inici d’un procés que esperem profitós. A banda del que es pugui aconseguir, CCOO continuarà en la seva tasca de fer complir la normativa vigent i treballant per a solucionar les desigualtats existents.