Archivado en Comunicats

PROMOCIÓ PER CAPACITACIÓ

Comunicat Caixa Tarragona

L’article 26 del Conveni Col.lectiu vigent diu literalment el següent:

1. Ascendiran per convocatòria d’oposicions, cada tres anys, un mínim de:
    - 3% del total de la plantilla dels nivells XIII, XII i XI al Nivell X.
    - 3% del total de la plantilla dels nivells XIII, XII i XI al Nivell VIII.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

2. A les convocatòries d’aquestes oposicions hi podran concórrer tots els empleats fixos amb dos anys, com a mínim, d’antiguitat a l’entitat.

3. La determinació del nombre de places a cobrir es calcularà aplicant els percentatges requerits en el punt u sobre el total de plantilla adscrita als nivells XIII, XII i XI al 31 de desembre de l’any anterior al de la realització de les proves.

L’última convocatòria que es va produir a la nostra Caixa va ser el dia 16-06-2005 mitjançant la Circular Interna 304, on s’especificava qui eren els destinataris de la mateixa, com calia fer les sol•licituds, calendari, material formatiu i tutories de consulta, temari, puntuació i tribunal, i finalment es van realitzar les proves durant la segona quinzena de març de 2006.

Entenent que han transcorregut els 3 anys que indica el conveni, instem de manera urgent a la Direcció de Recursos Humans perquè procedeixi a una Nova Convocatòria per Capacitació, que caldria fer-la durant aquest mes, per poder fer les proves d’aptitud durant l’any 2009.

Tarragona, 13 de juny de 2008

Veure en PDF

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es