Archivado en Comunicats

Comunicat Caixa Tarragona

PROMOCIÓ PER CAPACITACIÓ


L’article 26 del Conveni Col.lectiu vigent diu literalment el següent:

1. Ascendiran per convocatòria d’oposicions, cada tres anys, un mínim de:
    - 3% del total de la plantilla dels nivells XIII, XII i XI al Nivell X.
    - 3% del total de la plantilla dels nivells XIII, XII i XI al Nivell VIII.


pdf
print
pmail
2. A les convocatòries d’aquestes oposicions hi podran concórrer tots els empleats fixos amb dos anys, com a mínim, d’antiguitat a l’entitat.

3. La determinació del nombre de places a cobrir es calcularà aplicant els percentatges requerits en el punt u sobre el total de plantilla adscrita als nivells XIII, XII i XI al 31 de desembre de l’any anterior al de la realització de les proves.

L’última convocatòria que es va produir a la nostra Caixa va ser el dia 16-06-2005 mitjançant la Circular Interna 304, on s’especificava qui eren els destinataris de la mateixa, com calia fer les sol•licituds, calendari, material formatiu i tutories de consulta, temari, puntuació i tribunal, i finalment es van realitzar les proves durant la segona quinzena de març de 2006.

Entenent que han transcorregut els 3 anys que indica el conveni, instem de manera urgent a la Direcció de Recursos Humans perquè procedeixi a una Nova Convocatòria per Capacitació, que caldria fer-la durant aquest mes, per poder fer les proves d’aptitud durant l’any 2009.

Tarragona, 13 de juny de 2008

Veure en PDF