Archivado en Comunicats, beneficis socials

COMUNICAT N脷M. 5 CONVENI D'ASSEGURANCES

Avan莽aments en la negociaci贸 del Conveni d'Assegurances


El temps de reflexi贸 ha servit per a caminar cap a la consecuci贸 d'un preacord que pugui materialitzar-se abans de l'estiu.


pdf
print
pmail

Despr茅s d'un per铆ode de reflexi贸 necessari perqu猫 cadascuna de les representacions de la taula fes les seves an脿lisis sobre el tractat i es pogu茅s seguir avan莽ant en la negociaci贸, ahir dia 4 ens v脿rem reunir en grup de treball amb la finalitat de comentar els avan莽os que, despr茅s del debat i estudi intern, s'havien produ茂t en cadascuna de les organitzacions. Tal com es ve produint en totes aquestes reunions fora de taula, els Sindicats assistents a la sessi贸 d'ahir van ser CCOO i UGT, sense que la resta de la representaci贸 sindical hagi manifestat els motius de les seves abs猫ncies (ELA, LAB i CIG).

UNESPA va reiterar la seva intenci贸 d'establir una vig猫ncia 脿mplia del Conveni encara que condicionada als continguts finals fruit de la negociaci贸, q眉esti贸 aquesta que 茅s compartida per CCOO i UGT. Per貌 perqu猫 aix貌 sigui possible, era necessari que es flexibilitzessin les postures, cosa que sembla haver-se produ茂t gr脿cies a la reflexi贸 realitzada, tot i que encara existeixin elements fonamentals en els quals l'acostament est脿 sent molt m茅s cost贸s.

La Representaci贸 Empresarial (RE) va plantejar alternatives a algunes de les reivindicacions sindicals i va ometre aquelles q眉estions en les quals mantenen la seva postura inicial. Les propostes patronals aix铆 com les postures sindicals al respecta, s贸n les seg眉ents:

篓      Classificaci贸 Professional: la RE aposta pel manteniment del Grup 4 encara que admet la conveni猫ncia de revitalitzar el nivell retributiu per a fer-ho 煤til a l'estructura salarial i aix铆 poder salvar-ho. Reiteren a m茅s, la necessitat de buscar una soluci贸 a la distorsi贸 existent amb el Concurs-Oposici贸. Referent a aix貌, no ens plantegem la modificaci贸 d'aquest sistema sense que pr猫viament es realitzi una definici贸 dels Nivells Retributius que garanteixi el dinamisme professional i les carreres professionals.

篓      Retribuci贸 i conceptes econ貌mics: en aquest important bloc, la RE mant茅 la seva postura de manteniment del poder adquisitiu amb l'IPC real amb cl脿usula de revisi贸 aix铆 com la revisi贸 d'alguns conceptes econ貌mics del conveni. Per a CCOO, la millora del poder adquisitiu en aquest Conveni 茅s un tema fonamental pel que considerem que la falta d'avan莽 al respecte dificulta la consecuci贸 d'un acord.

篓      Igualtat d'Oportunitats i Conciliaci贸: valorem molt positivament la flexibilitat demostrada amb l'aproximaci贸 realitzada per la RE al considerar les nostres propostes i estar disposada a establir mecanismes, pautes, mesures o criteris sectorials que permetin la millor aplicaci贸 de la Llei d'Igualtat en les empreses del sector. Per a aix貌 a m茅s, la Comissi贸 d'Igualtat d'Oportunitats assumir脿 compet猫ncies de mediaci贸 i arbitratge davant els conflictes que es puguin plantejar. Mantenen la seva predisposici贸 de millorar en mat猫ria de conciliaci贸 (permisos, exced猫ncies, reduccions de jornada, etc).

篓      Temps de Treball: la immobilitat de la RE per a realitzar una reducci贸 de la jornada en c貌mput anual segueix sent motiu de preocupaci贸 per a CCOO pel que vam tornar a reiterar la necessitat d聮avan莽 en aquest assumpte. Van mantenir en canvi, la seva reivindicaci贸 sobre la conveni猫ncia d'incorporar major flexibilitat hor脿ria per a cobrir certes necessitats comercials. Referent a aix貌, seguim sense entendre ni assumir aquest plantejament ja que no es percep cap necessitat hor脿ria en el sector que no hagi estat perfectament solucionada a nivell d'empresa amb la representaci贸 sindical.

篓      Contractaci贸: la RE sol路licita la incorporaci贸 i ampliaci贸 els terminis establerts per al contracte temporal a un m脿xim de 12 mesos, compet猫ncia aquesta que l'Estatut dels Treballadors atorga precisament a la negociaci贸 col路lectiva.

篓      Drets Sindicals: tamb茅 en aquest sentit hi ha hagut avan莽os significatius ja que la RE est脿 disposada al fet que s'incorpori una Borsa d'Hores, un reconeixement expr茅s a la taca sindical, i l'煤s del correu electr貌nic com dret del Sindicat. Despr茅s d'un ampli debat amb AMAT, vam tornar a deixar molt clar que els Sindicats no anem a permetre que ning煤 ali猫 decideixi la nostra forma interna de funcionament, pel que seguirem apostant per les Seccions Sindicals en les Empreses. El Comit猫 Intercentres, una vegada eliminada la seva regulaci贸 en el Conveni, quedar脿 regulat pel que estableix l'Estatut dels Treballadors el qual els materialitza a trav茅s dels Convenis d'Empresa.

El temps de reflexi贸 ha servit per a caminar cap a la consecuci贸 d'un preacord que pugui materialitzar-se abans de l'estiu, intensificant, si 茅s necessari, la realitzaci贸 de quantes reunions ho possibilitin i comen莽ant a preparar redactats que concretin les aproximacions existents en la majoria de les mat猫ries.

 5 de juny de 2008

COMFIA-CCOO d'Assegurances