Archivado en Comunicats, Salari

Sobre “la PAGA dels 400 €”

Davant dels dubtes i les consultes que està generant l’anunciada “PAGA” dels 400 euros volem fer-vos els següents aclariments respecte a la seva aplicació.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,


pdf print pmail

Una nova deducció a l’IRPF

En primer lloc, cal tenir en compte que no és una “paga” sinó que es crea una nova deducció fiscal als rendiments del treball o per activitats econòmiques. És una deducció de la quota líquida amb efectes d’1 de gener de 2008, que en tractar-se d’una deducció de la quota, afectarà a les persones que tinguin una quota derivada dels rendiments del treball o per activitats econòmiques, i per tant es podrà deduir fins a 400 euros.

200 euros el mes de juny

Aquesta nova deducció afecta la manera de calcular les retencions a compte de l’impost, per això el govern ha modificat el reglament de l’IRPF, pel que fa a les retencions, tot incorporant aquesta deducció.

Per aquest any, com que ja estem a meitat de l’exercici fiscal, el govern ha decidit avançar a efectes pràctics la deducció aplicant una reducció de 200 euros, com a màxim, de la retenció a compte en la nòmina del mes de juny. Així, a la propera nòmina de juny, s’aplicarà encara el percentatge de retenció que es venia aplicant, però la quantitat resultant es disminuirà en 200 euros com a màxim.

Aquesta disminució no la percebran en aquest juny aquelles persones que se’ls apliqui el tipus mínim de retenció del 2 % durant menys d’un any i no la veuran sencera aquelles que tinguin una retenció a compte del IRPF menor als 200 euros, encara que se’ls compensarà en els mesos successius.

Com a exemple: Qui aquest juny tingués una retenció de 250 euros, se l’hi farà únicament una retenció de 50 euros, però en el cas de no arribar a una retenció de 200, no tindrà retenció.

A partir del mes de juliol es disminuirà el tipus de retenció en la quantia necessària per completar la reducció de les retencions fins els 400 euros.

Per a l’any 2009 i successius, les retencions a compte sobre els rendiments del treball ja incorporaran aquesta deducció de 400 euros anuals.

Resum
 

juny 2008
Fins a 200 euros menys de retenció a compte de l’IRPF per rendiments del treball.

juliol-desembre 2008
Es redueixen els percentatges de la retenció fins completar els 400 euros de deducció.

2009
Els percentatges de retenció ja es calcularan en funció d’incloure la deducció de fins a 400 euros en tot l’any.


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es