ElS ACOMIADAMENTS DISCIPLINARIS A CAIXA TARRAGONA: " AMOR A PRIMERA VISTA”

Archivado en Comunicats

Comunicat Caixa Tarragona

ElS ACOMIADAMENTS DISCIPLINARIS A CAIXA TARRAGONA: " AMOR A PRIMERA VISTA”


Caixa Tarragona ha iniciat una campanya d’acomiadaments rigorosa i injustificada.

Estem observant que lluny de valorar l’esforç dels treballadors per a intentar aconseguir els resultats assignats unilateralment per l’empresa i en la majoria dels casos inassumibles, com s’ha comprovat, des de Recursos Humans


pdf
print
pmail
Estem observant que lluny de valorar l’esforç dels treballadors per a intentar aconseguir els resultats assignats unilateralment per l’empresa i en la majoria dels casos inassumibles, com s’ha comprovat, des de Recursos Humans s’ha iniciat una campanyad’acomiadaments sumaríssims, duta a terme pels sinistres personatges de sempre, amb els mètodes que ja pensàvem que estaven oblidats i que són impropis del segle XXI.

Si es tracta de realitzar un ajustament de la plantilla, aprofitant-se de les males notícies econòmiques que apareixen contínuament als mitjans de comunicació, aquest no és el mètode.

La pressió es decideix indiscriminadament contra qualsevol treballador que pensin que és mereixedor d’acomiadament i les causes poden ser de tot tipus. El procediment és simple: es tancala víctima a un despatx i se li fa un repàs de tots els demèrits quehan aconseguit trobar en la seva activitat quotidiana i, si no n’hi ha, es recorre a la simple fórmula “d’acomiadament improcedent:  45 dies per any treballat i al carrer”, element clau en la seva irrevocable decisió que no continuï treballant a la nostra entitat.
 
Davant de qualsevol intent d’intenció d’acomiadament hem de recordar:

  • No assistir sol a la reunió. Tens dret a l’assistència d’un delegat sindical i l’has d’exigir.
  • S’ha de comunicar immediatament la condició d’afiliat a un sindicat i que siguin els delegats els qui exerceixin la teva representació.
  • No has d’acceptar la lògica de l’inevitable que ens venen, sempre hi ha solucions.
  • Els delegats de CCOO estem a la teva disposició per a assessorar-te i acompanyar-te a totes les reunions que siguin necessàries.

NO ALS ACOMIADAMENTS IMPROCEDENTS

Tarragona, 28 de maig de 2008

Veure en PDF