Archivado en Acords, Previsio Social

S'unifiquen les condicions de tots els empleats amb alta posterior al 8.03.1980

Pla de Pensions Empleats de Banco Urquijo


15 04 08 Despr茅s de mesos de negociaci贸, i per tal de concloure amb el tema de la integraci贸 del Pla de Pensions Empleats de Banco Urquijo (PPBU) en el Pla de Pensions de Banc Sabadell (PPEBS).


pdf
print
pmail

Pla de Pensions Empleats de Banco Urquijo

Despr茅s de mesos de negociaci贸, i per tal de concloure amb el tema de la integraci贸 del Pla de Pensions Empleats de Banco Urquijo (PPBU) en el Pla de Pensions de Banc Sabadell (PPEBS), el 27 de mar莽 passat vam signar el nou reglament i les normes de funcionament del Multifons 2000 FP i del GM Pensions FP.

Aix铆, des de l'1 d'abril nom茅s hi ha un pla: el PPEBS, com exigeix la legislaci贸 vigent i que compta amb el patrimoni dels fons esmentats.
L'acord t茅 origen en el principi de mantenir els mateixos drets dels diferents col路lectius i els sistemes de jubilaci贸 de la plantilla de banca amb antiguitat anterior al 8 de mar莽 de 1980, que continuen sent de prestaci贸 definida per a la plantilla procedent de Banc Sabadell i d'aportaci贸 definida per a la que ve de Banco Urquijo. Tanmanteix, s'unifiquen les condicions de tots els empleats i empleades amb alta posterior al 8 de mar莽 de 1980.

Les propostes fetes per CCOO queden recollides en el nou acord, que des de CCOO valorem molt positivament.
Els elements m茅s importants s贸n:


- El pla s'instrumenta mitjan莽ant dos fons de pensions que permetran una gesti贸 millor:
- MULTIFONS 2000: fins a la data canalitza tot el patrimoni de PPEBS. A partir d'ara nom茅s tindr脿 els drets consolidats per afrontar les prestacions definides pel conveni per a la jubilaci贸 del personal amb antiguitat en banca anterior a mar莽 de 1980 (col路lectiu A) i instrumentar la p貌lissa de riscos per cobrir les conting猫ncies d'incapacitat permanent i la defunci贸 d'empleats i empleades.
- GM Pensiones: era el fons que mantenia el patrimoni del PPBU.Tindr脿 els mateixos drets consolidats provinents de les aportacions definides pactades per al col路lectiu B (tota la plantilla) i, a m茅s a m茅s, les del col路lectiu C (personal procedent del BU amb antiguitat en banca anterior al 8 d'agost de 1980).
- Es detallen les empreses (Banc Sabadell i les flilials al 100% amb condicions de conveni de banca) que formen part com a "promotor" d'aquest pla de pensions, i, en conseq眉猫ncia, quins empleats i empleades tenen dret d'estar adherits al pla.
- La pol铆tica d'inversions sempre comptar脿, si m茅s no, amb l'aprovaci贸 de:
- La meitat dels representants del promotor en el cas de Multifons 2000 per canalitzar la prestaci贸 definida.
- La meitat dels representants dels part铆cips i beneficiaris en el cas de GM Pensiones per tenir les aportacions definides.
- La possibilitat d'assignar percentatges de drets consolidats a diferents beneficiaris en el cas de defunci贸 d'un part铆cip que tingui aportaci贸 definida.
- A les reunions de la Comissi贸 de Control es podr脿 comptar amb assessors externs per buscar sempre el desenvolupament 貌ptim del pla i/o dels fons.


Encara queden per concretar les bases t猫cniques que reflectiran en f贸rmules el Reglament del pla i que desenvolupar脿 un actuari. L'aprovaci贸 de les bases permetr脿 agrupar els drets consolidats per les seves caracter铆stiques en ambd贸s fons abans esmentats.

Tamb茅 茅s previst desenvolupar les pol铆tiques d'inversi贸 amb l'objectiu de millorar la gesti贸 dels fons i la creaci贸 d'un contracte amb la gestora en qu猫 s'establir脿 una comissi贸 d'猫xit, en funci贸 d'uns par脿metres que permetran valorar la gesti贸 realitzada.

Quedem a disposici贸 vostra per aclarir qualsevol dubte sobre aquesta q眉esti贸.


Abril de 2008