Archivado en Comunicats

Es compensen aquestes hores amb llicències retribuïdes

El dret a la formació

24 04 08 El dret a la formació comporta l'assignació adequada de personal a les oficines, a centres corporatius i la compensació corresponent.


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail

El dret a la formació

El pla de formació-2008 que l'empresa ens va presentar en l'última reunió de la Comissió Paritària de Formació es centra fonamentalment en la formació comercial del personal d'oficines, tant administratius i gestors com directors. En canvi, hi haurà poca formació per a la plantilla dels centres corporatius. Això es va constatar també l'any passat, quan la mitjana de cursos fets per empleat va ser superior a 6, però en aquests centres va ser al voltant de 3,5. Bàsicament en aquest pla veiem dues qüestions que necessiten millora. D'una banda, la necessitat, cada vegada més urgent, que el pla de formació tingui en compte també el desenvolupament de les competències de la plantilla dels centres corporatius per al seu progrés laboral i professional.

De l'altra, el personal d'oficines patirà més pressió per l'augment d'hores dedicades a la formació. El banc considera que és molt fàcil fer un curs a distància en l'oficina al matí, ja que es poden fer "en els moments que no hi ha clients a l'oficina". Tanmateix, si durant el 2007 s'han atès unes 600 sol·licituds de compensació per les hores de formació que s'han fet fora de la jornada laboral, i si en el mateix període el 95% de la plantilla ha fet formació (més de 60.500 cursos), es fa difícil creure que la majoria dels empleats s'hagin format durant la seva jornada laboral.

És per això que es fa imprescindible l'assignació adequada de personal en les oficines i:

1. Que les accions formatives, presencials i a distància, es facin durant la jornada laboral i, en cas contrari, que s'aboni sempre la despesa del dinar si el participant fa la formació presencial a la tarda.
2. Que sempre s'aboni la subvenció per la connexió a Internet quan es fa formació a distància fora del banc.
3. La necessitat d'un procés automàtic per a l'acumulació de les hores de formació que es fan fora de la jornada laboral, amb la finalitat d'aconseguir transparència i objectivitat quan es compensen aquestes hores amb llicències retribuïdes.

Mentre això no passi, i atès que l'empresa obvia esmentar el dret a la compensació en les seves convocatòries a cursos de formació a la tarda perquè considera que és un dret conegut per tota la plantilla, haureu de recordar al vostre cap més immediat que tingui en compte les hores de formació que feu fora de la jornada laboral, per compensar-les posteriorment amb llicències retribuïdes per formació en l'apartat de vacances de People.

Abril de 2008

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es