Archivado en

La Secció Sindical de CCOO obté una important victòria judicial

El dia 17 de gener vàrem publicar a Intranet, una nota comunicant-vos la transcendental sentència que ha dictat el Tribunal Suprem sobre el còmput del temps de treball de tots el contractes temporals a efectes de promoció per experiència.

 


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Demanda presentada EXCLUSIVAMENT PER CC.OO., per la Secció Sindical de Caixa Laietana de CC.OO.

L’abast d’aquesta sentència és d’àmbit sectorial i, per tant, afecta qualsevol treballador o treballadora de caixes d’estalvi que hagi estat treballant sota la modalitat d’un contracte temporal en un època anterior a la data d’antiguitat que tingui reconeguda.

Els efectes que pot tenir tot això són diversos. D’entrada, s’afegirien aquests contractes a la nostra antiguitat en el si de l’empresa, i això podria comportar canvis de nivell, escurçament dels períodes per promocionar de nivell, beneficis econòmics, amb endarreriments inclosos, etc.

Atès que qualsevol treballador o treballadora, porti el temps que porti, podria veure’s afectat, seria bo que tinguéssim a mà, o bé tots els contractes temporals que haguéssim tingut, o bé la nostra vida laboral on visualitzarem (per si no ens recordem) si en alguna ocasió ens van fer un contracte temporal.

La pàgina web a la qual heu d’accedir per a demanar la vostra vida laboral és aquesta:

http://www.seg-social.es/Internet_1/OficinaVirtual/CatalogodeServicios/index.htm

La Direcció de la Caixa ens ha comunicat que, per aplicar la sentència, serà necessari que, qui cregui estar afectat faci una petició concreta. Adjuntem un model perquè el complimenteu i ens el feu arribar.

Donat l’abast temporal i del nombre de persones beneficiades, us recomanem que estigueu atents a l’aplicació que us facin, i si teniu algun dubte us poseu en contacte amb la Secció Sindical de CCOO.

Aquesta sentència se suma a altres sentències guanyades per Comissions Obreres de Caixa Laietana, la darrera de les quals ha suposat una paga de beneficis per a molts i moltes de vosaltres.

Com veieu, a Comissions no ens estem amb els braços plegats i, a més a més d’intentar negociar amb la Direcció, treballem sindicalment en altres fronts  per a aconseguir resultats.

Restem a la vostra disposició per aclarir-vos qualsevol dubte que tingueu sobre aquest tema.

Mataró, 21 de gener de 2008

 

 

CCOO TREBALLA PER A TOTS VOSALTRES

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es