Archivado en Comunicats, Salari

Carta al Conseller Delegat i Director General de Banc Sabadell, Jaume Guardiola.

Més càrrega laboral, més absorcions...

14 05 08 Creiem que el creixement i els beneficis obtinguts per l’empresa, no s’han vist reflectits convenientment en la millora de la situació dels seus empleats.


Este artículo se publicó originalmente en Banco Sabadell (CCOO Grupo Banco Sabadell) ,


pdf print pmail

Més càrrega laboral, més absorcions... menys salari

Us transcrivim la carta que hem enviat a l'atenció de Jaume Guardiola, Conseller Delegat i Director General de Banc Sabadell, el dia 8 de maig de 2008:

"Senyor, Fa set mesos que li vam lliurar 4.300 signatures d'empleats, manifestant el descontent per la política retributiva que s'aplica en aquesta empresa. El mes de desembre li vam enviar la carta on l'informàvem que malgrat que vostè ens va manifestar el seu interès i predisposició perquè arribéssim a acords raonables sobre aquesta qüestió, això no havia succeït, per la qual cosa vam reiterar la nostra petició d'aplicar el mes de gener els increments del CCB sense absorcions.

L'aplicació del CCB el febrer s'ha fet amb els mateixos criteris que l'any anterior, és a dir, absorbint les millores voluntàries a molts empleats i empleades. Això vol dir que no s'ha tingut en compte el malestar, subscrit per gairebé el 50% de la plantilla, que reflectien les signatures.

Ara ens trobem davant un altre aspecte del Conveni Col·lectiu de Banca (CCB). Previsiblement el nostre salari ha d'incrementar-se en dos quarts de paga de beneficis, com a conseqüència dels extraordinaris resultats de l'entitat en l'any 2007, dels quals van fer partícips als accionistes amb el pagament dels dividends.

Som conscients de la situació especialment complicada i incerta del panorama econòmic nacional i internacional, i entenem la política de prudència adoptada per la direcció del banc. No obstant, ens preocupa el contingut del seu comunicat del 18 d'abril perquè els objectius del Pla Director Òptima recauen, novament i de manera important, en la reducció dels costos de personal.

Senyor Guardiola, la reducció de costos és el que s'ha fet durant aquests set anys últims i, en gran mesura, a costa de la qualitat de la vida laboral, familiar i econòmica de la plantilla. Encara que valorem positivament el creixement i la estabilitat aconseguits per l'empresa, és inqüestionable que aquest creixement ha comportat un esforç i un desgast desmesurat per a la plantilla: per la manca de recursos tecnològics, la reducció sistemàtica de plantilla i la pèrdua constant de poder adquisitiu. Creiem que el creixement i els beneficis obtinguts per l'empresa, no s'han vist reflectits convenientment en la millora de la situació dels seus empleats.

Ara se'ns demana, una altra vegada, més esforç. Bé, nosaltres volem reiterar-li que compartim els criteris de prudència i de treball en equip "anar tots alhora". Tanmateix, no a costa de la salut i la pèrdua de poder adquisitiu dels empleats. Conseqüentment, li sol·licitem que no absorbeixin els dos quarts de paga de beneficis que previsiblement s'incrementaran en aplicació de l'article 18 del CCB. Aquests beneficis són el resultat de l'esforç fet durant l'any 2007 per totes les persones que treballen en aquesta entitat. Igual que als accionistes se'ls ha fet partícips d'aquests bons resultats, també s'ha de fer el mateix amb els treballadors.

També opinem que la prudència no és incompatible amb la millora de processos que alleugeren l'excessiva càrrega laboral i mental de la plantilla, tema que denuncia sistemàticament la representació legal dels treballadors perquè es tracte d'una queixa unànime i clamorosa de la plantilla del grup Banc Sabadell des de fa molt de temps. Tal vegada reduir recursos humans sigui més econòmic i ràpid, però no és una mesura que millori l'organització del treball, principal font d'estrès per a la plantilla.

El Pla Òptima ha de ser un pla que optimitzi recursos i no que ELIMINI recursos."

Maig de 2008

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es