Archivado en Comunicats, Salari

Carta al Conseller Delegat i Director General de Banc Sabadell, Jaume Guardiola.

Més càrrega laboral, més absorcions...


14 05 08 Creiem que el creixement i els beneficis obtinguts per l’empresa, no s’han vist reflectits convenientment en la millora de la situació dels seus empleats.


pdf
print
pmail

Més càrrega laboral, més absorcions... menys salari

Us transcrivim la carta que hem enviat a l'atenció de Jaume Guardiola, Conseller Delegat i Director General de Banc Sabadell, el dia 8 de maig de 2008:

"Senyor, Fa set mesos que li vam lliurar 4.300 signatures d'empleats, manifestant el descontent per la pol√≠tica retributiva que s'aplica en aquesta empresa. El mes de desembre li vam enviar la carta on l'inform√†vem que malgrat que vost√® ens va manifestar el seu inter√®s i predisposici√≥ perqu√® arrib√©ssim a acords raonables sobre aquesta q√ľesti√≥, aix√≤ no havia succe√Įt, per la qual cosa vam reiterar la nostra petici√≥ d'aplicar el mes de gener els increments del CCB sense absorcions.

L'aplicació del CCB el febrer s'ha fet amb els mateixos criteris que l'any anterior, és a dir, absorbint les millores voluntàries a molts empleats i empleades. Això vol dir que no s'ha tingut en compte el malestar, subscrit per gairebé el 50% de la plantilla, que reflectien les signatures.

Ara ens trobem davant un altre aspecte del Conveni Col¬∑lectiu de Banca (CCB). Previsiblement el nostre salari ha d'incrementar-se en dos quarts de paga de beneficis, com a conseq√ľ√®ncia dels extraordinaris resultats de l'entitat en l'any 2007, dels quals van fer part√≠cips als accionistes amb el pagament dels dividends.

Som conscients de la situació especialment complicada i incerta del panorama econòmic nacional i internacional, i entenem la política de prudència adoptada per la direcció del banc. No obstant, ens preocupa el contingut del seu comunicat del 18 d'abril perquè els objectius del Pla Director Òptima recauen, novament i de manera important, en la reducció dels costos de personal.

Senyor Guardiola, la reducci√≥ de costos √©s el que s'ha fet durant aquests set anys √ļltims i, en gran mesura, a costa de la qualitat de la vida laboral, familiar i econ√≤mica de la plantilla. Encara que valorem positivament el creixement i la estabilitat aconseguits per l'empresa, √©s inq√ľestionable que aquest creixement ha comportat un esfor√ß i un desgast desmesurat per a la plantilla: per la manca de recursos tecnol√≤gics, la reducci√≥ sistem√†tica de plantilla i la p√®rdua constant de poder adquisitiu. Creiem que el creixement i els beneficis obtinguts per l'empresa, no s'han vist reflectits convenientment en la millora de la situaci√≥ dels seus empleats.

Ara se'ns demana, una altra vegada, m√©s esfor√ß. B√©, nosaltres volem reiterar-li que compartim els criteris de prud√®ncia i de treball en equip "anar tots alhora". Tanmateix, no a costa de la salut i la p√®rdua de poder adquisitiu dels empleats. Conseq√ľentment, li sol¬∑licitem que no absorbeixin els dos quarts de paga de beneficis que previsiblement s'incrementaran en aplicaci√≥ de l'article 18 del CCB. Aquests beneficis s√≥n el resultat de l'esfor√ß fet durant l'any 2007 per totes les persones que treballen en aquesta entitat. Igual que als accionistes se'ls ha fet part√≠cips d'aquests bons resultats, tamb√© s'ha de fer el mateix amb els treballadors.

També opinem que la prudència no és incompatible amb la millora de processos que alleugeren l'excessiva càrrega laboral i mental de la plantilla, tema que denuncia sistemàticament la representació legal dels treballadors perquè es tracte d'una queixa unànime i clamorosa de la plantilla del grup Banc Sabadell des de fa molt de temps. Tal vegada reduir recursos humans sigui més econòmic i ràpid, però no és una mesura que millori l'organització del treball, principal font d'estrès per a la plantilla.

El Pla Òptima ha de ser un pla que optimitzi recursos i no que ELIMINI recursos."

Maig de 2008