Archivado en Comunicats

MC Mutual i el comité intercentres signen l’acord per la Carrera professional dels sanitaris

La direcció de Mutual Midat y Cyclops i els membres del comité intercentres han signat l’acord, arribat el passat mes d’abril, que millora les condicions econòmiques de tots els subgrups i grups que constitueixen la carrera professional dels sanitaris.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) , Seguros (Sector de Seguros (Cias y MATEPSS, Mediación y Servicios de Prevención)) ,


pdf print pmail

L’acord a part de les millores de les condicions econòmiques, s’ha aconseguit d’altres avenços i millores importants:
• La inclusió d’un membre del Comitè en la Comissió d’avaluació.
• Es delimita a 1 any el termini que marca la llei per poder presentar-se novament a l’avaluació en cas de no haver aprovat.
• El concepte dinerari que es percebi no es podrà absorbir de cap concepte que es tingui en nòmina i a més a més augmentarà amb l’IPC.
• L’accés als graus, encara que la implantació es faci graonada (centres assistencials 2008 i central –clíniques 2009), s’equilibrarà el primer any.
• També la direcció es va comprometre a analitzar a mitjà termini la inclusió a la carrera professional del personal que ha de tenir estudis sanitaris per desenvolupar el seu treball i que la llei no recull.

La Secció Sindical de COMFIA-CCOO valora molt positivament l’acord aconseguit per la repercussió que té per a un gran nombre de companys i companyes i perquè, paral•lelament, és una eina per incentivar i motivar un col•lectiu que fins aquest moment estava ancorat en les seves expectatives.

Aquesta negociació s’ha produït com a conseqüència de la publicació de la llei sobre la carrera professional dels sanitaris tant públics com privats, en el mes d’abril la direcció de MC-Mutual va presentar la seva proposta al Comitè Intercentres, aquest va crear una comissió formada per sanitaris i aquests van negociar amb la Direcció de RRHH.

Per al sector de mútues l’abast del negociat i acordat en aquest acord és pioner, perquè serem la primera mutualitat en aplicar aquest sistema de classificació professional tant per al col•lectiu de llicenciats com per al de diplomats.

COMFIA-CCOO ha participat en aquest procés des del seu inici aportant a la negociació eines perquè el procés de negociació de l’acord guanyés en transparència i fos finalment una important millora de les condicions.

Secció sindical de COMFIA-CCOO MC MUTUAL

Barcelona, abril de 2008

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es