Archivado en Comunicats

El PEIT/Clima i ... la mobilitat funcional

PEIT/Clima - BBVA Catalunya

En primer lloc cal saber que la única regulació legal i normativa de la mobilitat funcional és l’establerta a l’Estatut dels Treballadors, al Conveni de Banca i als Acords d’empresa. La multitud de nous perfils funcionals assignats i modificats discrecionalment pel banc no tenen rang normatiu, és a dir, no poden generar funcions ni obligacions professionals que alterin o incompleixin la legalitat.


Este artículo se publicó originalmente en BBVA (Sección Sindical BBVA) ,


pdf print pmail

Així, els referents legals de la mobilitat funcional són l’article 39 de l’ET, el capítol II del Conveni de Banca (articles 7 a 11) i l’Acord d’empresa sobre Oficines SFP signat a BBVA en el mes d’octubre de 2005.

 

Aquest canvis en les feines diàries o l’aparició de noves funcions té diverses expressions en el marc del projecte PEIT/CLIMA, així:

·         Creació de noves funcions (o perfils funcionals): Director CBC (Centre de Banca Comercial), Responsable de Gestió Administrativa, Tècnic de Gestió Administrativa, Gestor Comercial apoderat.

·         Desaparició d’altres: JGAC, JGO, JAN.

·         Modificació (de contingut o dependència) d’alguns perfils ja existents: Director de Zona, Gestor de Negocis, Assessor Patrimonial.

·        Reubicació dels companys i companyes de departaments externalitzats fins ara: DEX, CER, Hipotecaris.

·        Trasllat, amb canvi de funcions, de molts companys d’oficines.

 

Atenent tots aquests referents, la normativa i el canvi (per aparició) de funcions, explicarem el seu efecte pràctic:

 

1.     Tota persona amb poders ha de pertànyer al Grup de Tècnics i, per tant, tenir com a mínim el Nivell VIII. Pertànyer a aquest Grup no implica necessàriament ser apoderat o apoderada, perquè acceptar els poders és una opció voluntària, així com renunciar a ells cas que ja es tinguin. L’acceptació, pèrdua o renúncia als poders no modifica el Nivell.

2.     El Director/a d’una oficina ha de tenir com a mínim el Nivell VI.

3.     Els Assessors i assessores Financers han d’adquirir el Nivell VIII quan portin un mínim de 6 mesos exercint aquestes funcions i tinguin el certificat corresponent.

4.     Els Tècnics als quals es retirin els poders poden exercir les funcions del Grup Administratiu. Si és per decisió de l’empresa i sense acord de l’interessat, l’exercici d’aquestes funcions (administratives) tindrà un límit de 3 anys. CCOO posem a disposició de les persones afectades un model de carta per a fer constar el caràcter no voluntari d’aquest canvi de funcions, quan sigui aquest el cas.

5.     Els tècnics amb poders no han d’exercir les funcions del Grup Administratiu. Per exemple, un Gestor Comercial apoderat no ha de fer de caixer.

 

Així, encara que el Conveni va més enllà, també en aquest cas, del que estableix l’Estatut dels Treballadors, l’empresa té una àmplia potestat (massa, al  nostre entendre) en el camp de la mobilitat funcional. Per això CCOO hem elaborat propostes de classificació professional en les negociacions del Conveni, que, fins ara, la patronal AEB no ha volgut acceptar. Igualment, com coneixeu pel correu electrònic enviat a tota la plantilla per la nostra

Secció Sindical Estatal, CCOO del BBVA proposem una adequació dels perfils funcionals decidits pel banc als Nivells reconeguts al Conveni (nivell V per a Director/a Comercial, nivell VII per a Gestor/a de Negocis, etc.).

 

Els canvis funcionals requereixen la suficient formació per a realitzar les noves tasques assignades. Això, que és vàlid per a tothom, afecta especialment les persones de departaments que el banc ha decidit externalitzar, perquè són treballadors/es molt especialitzats i, majoritàriament, amb molts anys de dedicació a un tipus de feina molt diferent del propi de la xarxa d’oficines.

La relació entre salaris, incentius i perfils funcionals serà objecte del nostre proper comunicat sobre el PEIT/CLIMA, però avancem una qüestió que, malgrat tenir efectes salarials, es basa en la definició de les funcions existents a una oficina bancària: els antics JGAC amb Nivell VII o VIII (reconvertits en molts casos en Gestors Comercials apoderats) continuaran cobrant el plus transitori de l’article 19.6 del Conveni, assignat al responsable del funcionament administratiu o operatiu d’una oficina? CCOO entenem que ha de ser així, en coherència amb el que dèiem al començament: les decisions del banc no tenen rang normatiu, i a tota oficina bancària  existeix un “funcionament administratiu o operatiu”, del qual algú n’és responsable. Esperem que el banc també ho entengui així i no calgui acudir a altres instàncies per aclarir-ho.

No dubteu en contactar amb CCOO, ja sigui mitjançant els nostres delegats i delegades o amb la nostra secció sindical utilitzant qualsevol altre mitjà (correu-e, telèfon, fax) davant de qualsevol incidència o problema.

 

Barcelona, 24 d’abril de 2008

 

Veure Comunicat en pdf

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es