Archivado en Comunicats

El PEIT/CLIMA i... els trasllats

PEIT/CLIMA - BBVA Catalunya

Recordem que els moviments de personal estan recollits al capítol cinquè del Conveni col·lectiu de Banca i diferencia entre dos supòsits: la mobilitat a més de 25 km i la mobilitat fins a 25 km. En comunicat adjunt ampliem la informació en relació a aquest tema.


Este artículo se publicó originalmente en BBVA (Sección Sindical BBVA) ,


pdf print pmail

  • Mobilitat a més de 25 km, regulada per l’article 28, el que coneixem com a TRASLLATS.
  • Mobilitat fins a 25 km, regulada per l’article 30 (vacants en la mateixa plaça o pròximes), el que coneixem com a CANVI DEL LLOC DE TREBALL

La mobilitat a més de 25 km

En aquest primer cas, el trasllat i la decisió de dur-lo a terme, s’ha de notificar amb una antelació mínima de 30 dies a la data de la seva efectivitat tant al treballador o treballadora com als seus representants sindicals. Si no hi ha acord, només es pot traslladar forçosament qui estigui entre el 5% de personal més modern a l’empresa i dins de cada un dels grups professionals (no es pot traslladar a un tècnic per a fer d’administratiu ni a l’inrevés). A més, dins d’aquest 5% més nou operen uns criteris de prioritat entre els quals està la proximitat geogràfica del lloc a cobrir. Tampoc es poden traslladar dones embarassades, ni persones amb reducció de jornada per lactància o cura de fills sense intervenir en el seu consentiment.

El resultat d’aquesta regulació, molt més garantista que la de l’Estatut dels Treballadors, és que no existeixen casos de trasllat forçós: els trasllats es fan per acord i en base a l’existència de diferents tipus de compensacions (despeses del trasllat del l’empleat i dels seus familiars, despeses del trasllat dels bens mobles, ajudes per aconseguir un nou habitatge, etc.).

Cal desmentir que hi hagi una regulació diferent per als companys i companyes que porten menys temps al banc (el contractats i contractades en pràctiques): cap treballador del BBVA té com àmbit de mobilitat tota Catalunya. Això és una cosa que el banc voldria però que no existeix en cap cas, per molt que algú pretengui fer creure que és així. Tothom, contractats i fixes, està emparat per l’article 28 del nostre Conveni.

La mobilitat fins a 25 Km

Els criteris que estableix el Conveni han estat concret en alguns temes d’interpretació conflictiva, per sentències judicials i/o per les pràctiques acordades al banc. El resultat global de tot això és el següent:

  • Quan es parla de distància en quilòmetres s’entén la distància per carretera entre els centres dels municipis de les oficines corresponents.
  • El banc haurà de col·laborar en la solució dels problemes derivats del transport, ja sigui pagant un plus de transport o un complement de mobilitat que cobreixi les despeses provocades pels desplaçaments.
  • El radi de 25 quilòmetres compte des del municipi on cada persona treballava el 30/01/96 o des d’on es traslladi voluntàriament. Per els ingressats amb posterioritat, des d’on siguin destinats.
  • Important! Cal aclarir que, si no hi ha constància documental en contra, els trasllats o canvi de lloc de treball de menys de 25 quilòmetres es consideren voluntaris i modifiquen la plaça des d’on es compten els 25 km. Per evitar-ho, cal notificar al banc que aquest trasllat NO és voluntari, i que per tant no es modifica el municipi a efectes de comptar els 25 km. A CCOO disposem d’un model de carta per a deixar constància de la no voluntarietat del canvi de lloc de treball. Aquesta carta la femarribar a RRHH, amb la signatura de la persona interessada i la explicitació expressa de trasllat no voluntari, per a fer signar la seva rebuda i tornar-la al o la signant per a la seva custòdia. Recomanem que totes les persones afectades per trasllats no voluntaris amb canvi de municipi s’adrecin a CCOO per a la seva presentació.
  • El trasllat ha de ser per a cobrir una vacant, per tant, ha d’existir a l’oficina destinatària una vacant del mateix grup professional de la persona que hi és enviada. Pendent del que dictamini finalment el Tribunal Suprem està l’obligació del banc d’informar als sindicats sobre totes les vacants existents a l’empresa.
  • El banc no té l’obligació de cobrir les vacants amb personal voluntari però qualsevol persona que tingui sol·licitat un trasllat i sàpiga que la possible vacant ha estat coberta forçosament per una altra persona, ens hauria d’informar per a poder qüestionar davant del banc aquesta mena de decisions.

No dubteu en contactar amb CCOO, ja sigui mitjançant els nostres delegats i delegades o amb la nostra secció sindical utilitzant qualsevol altre mitjà (correu-e, telèfon, fax) davant de qualsevol incidència o problema.

Barcelona, 17 d’abril de 2008

llegir Comunicat en pdf

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
Ramírez de Arellano, 19
28043 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es