Archivado en

Revisió salarial: Conveni Oficines i Despatxos de Catalunya

Comunicat / 14 Abril 2008 - Sogeti

La Comissió Paritària del Conveni d’Oficines i Despatxos ha acordat la Taula Salarial definitiva de l’any 2007, que adjuntem a aquest comunicat.


Este artículo se publicó originalmente en Sogeti (Seccion Sindical Sogeti) ,


pdf print pmail

En aplicació literal de l’article 21 del Conveni, s’ha aplicat un 2’2% d’augment a les taules corresponents al 2007, consistent en la diferència entre el percentatge de l’IPC previst aplicat a les taules del 2007 (2%) i l’IPC real a 31 de desembre del 2007 (4’2%). Repetim que es tracta de l’aplicació literal de l’article 21 del Conveni, i que aquests augments s’ha d’aplicar sobre els sous bases i els complements anomenats “ad personam”.

Pels que el seu sou sigui només els conceptes de conveni (i no es pugui aplicar la clàusula de compensació i absorció) la diferència en més té efectes retroactius limitats, d’aplicació a partir del mes en el que se superi l’IPC previst i fins final d’any. D’aquí ve la diferència d’un 2’2% (entre el 2% previst i el 4’2% real). Segons les dades oficials, reconegudes per totes les parts negociadores, en el mes d’octubre del 2007 es va superar l’IPC previst, per tant, els efectes retroactius comprenen els mesos d’octubre a desembre, ambdós inclosos.

D’altra banda, aquesta revisió també incrementa els imports per dietes i quilometratge a:

Dieta completa .................. 47,12 €/dia
Mitja dieta ........................ 19,91 €/dia
Dinar ................................ 7,44 €/dia
Quilometratge .................... 0,26 €/km

Com sempre, estem a la vostra disposició per resoldre els dubtes que tingueu sobre aquest tema o d’altres.


Descarrega Taules Salarials (PDF)

Afilia't a CC.OO.!

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es