Archivado en Comunicats

DISCURS ASSEMBLEA 11 D’ABRIL DE 2008

Comunicat Caixa Tarragona

A continuació reproduïm literalment el discurs fet pel nostre representant a l’Assemblea del passat divendres, 11 d’abril de 2008


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Bona tarda. Sóc Xavier Vellido, en representació dels treballadors per part de la Secció Sindical de Comissions Obreres. Sr. president, senyores i senyors consellers.

Un exercici més, amb l’esforç i la dedicació de tota la plantilla, hem tornat a fer beneficis, però aquests no estan repercutint positivament en el personal. Un altre any “más de lo mismo”, agreujat amb acomiadaments sense cap expedient previ, incomplint l’article 82.2 del conveni col.lectiu, que desenvolupa l’article 55 de l’Estatut dels treballadors, sense deixar que els interessats ni tan sols es puguin defensar i tampoc les seves respectives organitzacions sindicals. Mètodes més propis d’altres èpoques, que la Direcció de Caixa Tarragona adopta amb total impunitat.

No és una actuació pròpia d’una entitat com aquesta. Ens poden dir que els acomiadats eren poc menys que el diable personificat; no ho eren, però no entrarem a discutir-ho. La Direcció reconeix la improcedència dels acomiadaments,pagant la màxima indemnització legal.

Intenten desregular els horaris amb postures absolutament autoritàries i repressives vers els treballadors i vulneren els articles 37.1 del conveni  col.lectiu i el 28.1 de la Constitució espanyola, en negar-se a negociar amb nosaltres aquestes modificacions, quan nosaltres hi estem disposats.
   
Continua augmentant exponencialment la càrrega de treball, perllongant així sistemàticament la jornada laboral, sense donar res a canvi, ni les gràcies, adobat amb les consegüents invitacions a reunions, evidentment a les tardes.

Implantació d’un nou sistema d’incentius de manera totalment arbitrària, que trenca l’oficina com a unitat de negoci, sense negociar-ho amb la representació sindical. El sistema de càlcul és fosc, es torna al pagament del sobre, i es pretén que el personal s’hi adhereixi firmant una carta feta per la Direcció que diu, en el seu punt cinquè, “considero aquest nou sistema..., globalment més beneficiós, i mitjançant aquest escrit sol.licito que em sigui aplicat el mencionat sistema....”. Pel poc que se’ns explica, no sembla ni de lluny millor. A més és la Direcció de l’empresa qui vol que canviem; aleshores, per què volen que ho sol.licitem nosaltres?

L’increment que diuen del variable, a dia d’avui tothom té la sensació que no ho cobrarà. Escatimen la categoria que segons conveni han de pagar en determinats llocs de treball. Una vegada més, queda palès que la Direcció de Caixa Tarragona va a una altra velocitat, ja no té cap credibilitat davant de la plantilla, té molt difícil recuperar-la i de moment no veiem cap intenció de fer-ho. Intenten atemorir-nos, amb la política de la por, és l’únic que els queda.

Estem preparats per respondre adequadament i en la mesura justa, sense caure en el parany del radicalisme, que sembla que volen provocar. És per tot això que votarem en contra i els demanem que no donin suport a aquestes actuacions de la Direcció amb el seu vot.

Moltes gràcies

Tarragona, 14 d’abril de 2008

Veure en PDF


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es