Archivado en Comunicats

Assumim les nostres responsabilitats.

Caixa Sabadell - Comunicat

A finals de l’any passat la Direcció de Caixa Sabadell va prendre dues decisions que estan tenint un efecte demolidor en l’estructura, organització i qualitat de servei a la xarxa comercial de l’Entitat


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

ANTECEDENTS

 • La Direcció de Caixa Sabadell va eliminar l’equip volant i de reforç per enquadrar-los a oficines.
 • S’han contractat 51 persones fixes a canvi d’eliminar les substitucions d’estiu.
 • Aquestes mesures havien d’aconseguir major qualitat i implicació dels empleats i empleades amb l’Entitat, i reduir dràsticament el nombre d’oficines de 2 empleats.

La Secció Sindical de CCOO vam manifestar la nostra disconformitat, ja que consideràvem que no s’havia fet un estudi prou acurat sobre les necessitats presents i futures (vacances) de la xarxa. També, un cop més, vam insistir en que no ha d’haver-hi oficines de només 2 empleats.

QUÈ HA PASSAT?

 • Encara queden 53 oficines de 2 empleats (de 112).
 • RRHH ha traspassat l’organització de les substitucions a les Direccions de Zona, sense donar unes pautes d’actuació comunes.
 • Molts Caps de Zona han traspassat aquesta responsabilitat cap a les Oficines, evitant-se així maldecaps.

Això ha comportat tal desgavell que:

 • Hi ha moltes oficines que no saben com, quan o a qui poden demanar substitució, mentre que d’altres tenen recursos addicionals que ningú els demana.
 • Els empleats no tenen clar si poden ser desplaçats, qui els ha de manar, qui paga els desplaçaments o qui ho ha d’autoritzar.

En definitiva, desori organitzatiu en el pitjor moment possible: mateixos recursos, estalvi de costos, empitjorament del servei i emprenyada general. Turbulències que no ajuden a concentrar-nos en allò que se’ns demana: màxima implicació, captació de recursos intermediats i gestió “fina” de la morositat.


Per acabar-ho d’adobar, ara que s’apropa l’estiu, es comencen a fer tripijocs per tal de donar cobertura a les oficines de 2 empleats: “combina’t les vacances amb aquella oficina que està a 30 quilòmetres”, “heu de fer vacances 5 persones en 3 mesos (però només 1 alhora)”, etc.

A l’emprenyada hem afegit els disbarats. I un cop més, es passa la pilota a les oficines i , apa!, espavileu-vos com pugueu.

Ja va sent hora que cadascú assumeixi les responsabilitats que li pertoquen.

 • Si s’han de coordinar els recursos de la zona, aplicant la lògica i la coherència, i conjugant les necessitats de l’Entitat amb les dels treballadors, que són la nostra cara, els nostres ulls i la nostra veu, doncs fem-ho!
 • Si no s’han dotat els recursos suficients a la xarxa, o s’ha cregut més adient distribuir-los d’una altra manera, actuem en conseqüència i solucionem els problemes creats, fem-ho!, però fem-ho bé!

Per la nostra part ja hem demanat a la Direcció de RRHH que prengui cartes en l’assumpte i es trobi una solució coherent perquè els companys que treballen en oficines de 2 empleats puguin fer les seves vacances amb normalitat.

QUÈ HEM DE FER?

VACANCES:

 • Cada centre de treball ha de confeccionar el seu quadre de vacances, com sempre.
 • No s’han de coordinar les vacances amb cap altre centre, només faltaria!
 • Si arribat el moment no hi ha substitució possible, és Caixa Sabadell qui ha de prendre la decisió de mantenir l’oficina oberta i donar un servei deficient o millor tancar-la.

SUBSTITUCIONS DE PERSONAL:

 • Sempre que us faci falta demaneu al vostre Cap de Zona o persona designada per ell, el corresponent ajut.
 • No cal enfadar-se amb els companys si l’ajuda no ha estat possible, la culpa no és d’ells.
 • Si preveieu una absència llarga, demaneu la substitució immediata, directament a RRHH.

DESPLAÇAMENTS ENTRE OFICINES:

 •  Qualsevol empleat és susceptible de fer-los, ja sigui per instruccions (per escrit) del seu Cap o del Cap de Zona.
 •  Si un empleat va al seu centre de treball i després el fan anar a un altre, té dret a cobrar aquest desplaçament extra íntegrament.
 • Si un empleat ha d’anar a treballar al dia següent a un altre lloc de treball, i aquest no es troba situat a la mateixa població que el seu lloc de treball habitual o la seva residència, té dret a cobrar els desplaçaments des del primer quilòmetre.
 • Aquestes despeses les ha d’autoritzar el Director o Directora de l’Oficina on està enquadrat l’empleat que, per cert, i mentre no s’arregli, és la que assumeix tot el cost d’aquell empleat independentment dels dies que hi estigui treballant.


CONCLUSIONS

Les dues decisions adoptades per la Direcció, estan tenint un efecte demolidor en l’estructura, organització i qualitat de servei a la xarxa comercial de l’Entitat. Per això, un cop més reclamem:

 • El dret a conciliar la vida personal i laboral tal i com estableix l’Acord de Conciliació.
 • Que es dotin adequadament les plantilles a tots els centres de treball, per poder conciliar.
 • Que qüestionem el que diu la PAC: un sistema que ha quedat totalment obsolet, ja que no té en compte la plantilla efectiva, la gestió comercial necessària per assolir els nous reptes (passiu i morositat) ni les modificacions introduïdes en la gestió de l’actiu.

En els annexos us facilitem uns cartells per poder atendre les vostres necessitats bàsiques, si us heu de quedar sols a l’oficina durant l’estiu.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es