Archivado en Comunicats, Salari

Caixa Sabadell - Comunicat

EL TRIBUNAL SUPREM D√ďNA LA RA√ď A CCOO


Tots els per√≠odes amb contracte temporal s¬íhan de computar als efectes de la promoci√≥  

El Tribunal Suprem ha confirmat, en data 19 de Desembre de 2007, la sent√®ncia de l'Audi√®ncia Nacional de 5-2-2007, davant el conflicte col¬ēlectiu presentat per Comfia-CCOO contra Caixa Laietana.pdf
print
pmail

La important novetat d'aquesta sentència radica en que es reconeix el temps de permanència, als efectes d'ascensos de Nivell (o antiguitat), computant tots els períodes en els quals la persona ha estat contractada per l'empresa, amb independència del temps transcorregut entre contracte i contracte.


El Tribunal Suprem desestima doncs el recurs de Caixa Laietana i confirma la sentència de l'Audiència Nacional:


¬ďEn la demanda formulada por la FEDERACI√ďN DE SERVICIOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE COMISIONES OBRERAS (COMFIA) frente a CAJA DE AHORROS LAYETANA sobre Conflicto Colectivo, debemos declarar y declaramos el derecho de los trabajadores de la Caja de Ahorros Layetana encuadrados en los niveles retributivos en los que el convenio colectivo de Cajas de Ahorro ha previsto la promoci√≥n por experiencia, a que les sean computados a efectos de dicha promoci√≥n todos los per√≠odos en los que han estado contratados mediante contrato de trabajo temporal, con independencia del lapso de tiempo que haya existido entre contrato y contrato, condenando a la demandada a estar y pasar por tal declaraci√≥n¬Ē.


√Čs a dir, que, amb independ√®ncia de la modalitat de contracte, tot el temps treballat per a l'empresa √©s computable com a temps de perman√®ncia. Per aix√≤, s'han d'afegir tots els per√≠odes no computats de contractes temporals al reconeixement de l'antiguitat. Aix√≤ suposa, per a aquelles persones afectades, que s'escur√ßa el per√≠ode necessari per a arribar a un nou Nivell per perman√®ncia o per a reportar un nou trienni, si √©s el cas.
Aquesta sent√®ncia transcendeix l'√†mbit de Caixa Laietana, ja que s'ha dictat en funci√≥ del Conveni Col¬ēlectiu de Caixes d'Estalvis, sent doncs aplicable a les caixes enquadrades en el mateix.
√Čs doncs de just√≠cia ¬Ėmai millor dit, en tots els seus sentits¬Ė que les Direccions de les Caixes regularitzin la situaci√≥ de tots aquells treballadors i treballadores afectats, reconeixent nous nivells o triennis i modificant dates de venciments futurs amb reconeixement d'aquells endarreriments que, si escau, poguessin correspondre.