Archivado en Revisio Salarial, Salari

Revisió salarial 2007 i negociació del Conveni d’Oficines i Despatxos de Catalunya

La Comissió Paritària del Conveni d’Oficines i Despatxos en la reunió del passat 28 de març va acordar laTaula Salarial definitiva de l’any 2007, que adjuntem a aquest escrit. També aprofitem per comunicar-vos que hem començat la negociació de la renovació del Conveni.


pdf print pmail

En aplicació literal de l’article 21 del Conveni, s’ha aplicat un 2’2% d’augment a les taules corresponents al 2007, consistent en la diferència entre el percentatge de l’IPC previst aplicat a les taules del 2007 (2%) i l’IPC real a 31 de desembre del 2007 (4’2%). Repetim que es tracta de l’aplicació literal de l’article 21 del Conveni, i que aquests augments s’ha d’aplicar sobre els sous bases i els complements anomenats “ad personam” (abans antiguitat). Volem recordar que la diferència en més té efectes retroactius limitats, d’aplicació a partir del mes en el que se superi l’IPC previst i fins final d’any. D’aquí ve la diferència d’un 2’2% (entre el 2% previst i el 4’2% real). Segons les dades oficials, reconegudes per totes les parts negociadores, en el mes d’octubre del 2007 es va superar l’IPC previst, per tant, els efectes retroactius comprenen els mesos d’octubre a desembre, ambdós inclosos.

També aprofitem per comunicar-vos que hem començat la negociació de la renovació del Conveni, que inclourà l’increment salarial per l’any 2008 i següents, i que mentre no estigui tancat i publicat pel DOGC continua vigent el conveni anterior.

Independentment de tot això, continuem tenint 23 dies laborables de vacances, aquest dia de més que es va aconseguir a la negociació del conveni anterior no és intercanviable per hores de descans, i que totes les empreses estan obligades a facilitar el calendari laboral per tal que no arribi final d’any i no sabem si devem hores o ens en deuen. També és important tenir en compte que, en jornada completa, descomptant vacances, festius, dissabtes i diumenges, aquest any 2008 surten 5’5 dies (45 hores) d’excés de jornada si no es compensa de cap altra manera.    

Us demanem que, donada la transcendència de tots aquests conceptes, tingueu especial cura en l’aplicació de les vostres condicions de treball i que, per qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres als telèfons de la Federació.

Barcelona, abril de 2008

COMFIA-CCOO Catalunya


Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es