Archivado en Comunicats, Ocupacio

Aclariments al Projecte CLIMA

CLIMA - BBVA Catalunya

En aquests moments, la plantilla del Banc ens trobem en una situació d’absoluta  desorientació i confusió. La implantació a les oficines del nou model de Banca Comercial (Projecte CLIMA), s’està realitzant de manera precipitada, per immersió, i de manera simultània al desmantellament dels Serveis Centrals.  


Este artículo se publicó originalmente en BBVA (Sección Sindical BBVA) ,


pdf print pmail

Com ja és habitual, a més, aquests canvis es dissenyen des d’algun despatx de Madrid, sense la participació dels que després seran els afectats. En aquesta ocasió, ni tan sols els Caps de Zona han pogut intervenir en la planificació del nou model. No és doncs estrany que estem assistint a gran quantitat de situacions inversemblants.
En aquest escenari de caos, son moltes les consultes que estem rebent, i ja hem començat a detectar les primeres arbitrarietats i irregularitats. Ara més que mai, és imprescindible conèixer els nostres drets per tal de no ser víctimes de la disbauxa general.

1.- ATORGAMENT DE PODERS
En molts casos s’està pressionant als treballadors  i treballadores, per tal que acceptin poders del Banc. En relació a això, dos aclariments importants:

  • L’acceptació de poders, és absolutament voluntària, tan pels administratius, com també pels tècnics. 
  • En el cas dels tècnics de nivells 1 a 6, la pèrdua de poders significa, però, que a partir d’aquest moment es deixen de generar triennis de tècnic.
  • Pel que fa als administratius, la concessió de poders haurà de comportar també la d’una categoria del grup de tècnics (1 al 8).  Cal reclamar-la.

2.- TRASLLATS
S’estan produint centenars de canvis. Molts d’ells, d’aquí un temps, probablement s’hauran de “desfer” per que no tenen ni cap ni peus (designats des de no se sap on, simplement per engegar el nou esquema ràpidament). Pels que s’estan fent ara i els que es faran a curt termini, recordeu:

  • Els trasllats no voluntaris a més de 25 Km. estan sotmesos  a una regulació estricte  i ben definida (de cada un dels grups professionals,  el 5 per cent del personal més modern, i dins d’aquest el que sofreixi menys perjudicis;  s’ha de comunicar amb 30 dies d’antelació,  etc..).
  • Els canvis de lloc de treball per cobrir vacants a menys de 25 Km, habitualment no es comuniquen per escrit. En aquests casos és important deixar constància per part del treballador/a que el canvi no és voluntari, per tal d’impedir nous trasllats en el futur a partir d’aquest nou destí. CCOO formalitzem aquesta comunicació davant RRLL  Recorda, a més, que l’Empres té l’obligació de col·laborar en el transport.  Si aquest és el teu cas posat en contacte amb nosaltres. És important.

3.-VACANCES
El nou projecte CLIMA determina que els Gestors Administratius han de fer les vacances en dies vall (Agost, setmanes fora de fi de mes, etc.).

  • Les conveniències internes del Banc no son en cap cas d’obligat compliment. Els quadres de vacances s’han de seguir confeccionant com fins ara, seguint els criteris que marca el Conveni: Tècnics i administratius de maner independent, per ordre d’antiguitat, tenint en compte els treballadors/es amb fills en edat escolar, etc..
  • Una oficina és la unitat màxima a considerar com a “dependència” a l’hora de fer els quadres de vacances. En cap cas és pot aplicar aquest terme al conjunt d’oficines d’un CBC (ens temem que el Banc tindrà aquesta temptació).
  • Aquest any els quadres estan ja fets i aprovats. Mols companys i companyes hem demanat els apartaments del Banc o hem contractat els nostres viatges en funció de les dades assignades. La modificació, per tant, d’aquest quadres, s’ha de fer de manera raonada, argumentada i consensuada. Si el banc té les seves necessitats, nosaltres també, i la precipitació de l’aplicació del CLIMA és responsabilitat exclusiva seva. Les necessitats del servei no son són excusa per a tot, menys quan hi ha tan de temps per resoldre possibles problemes de personal.

4.-FORMACIÓ I JORNADA
No cal dir que el Projecte del Banc  no té efectes sobre la jornada legal, que continua invariable. Excepte els casos en que hi hagi un pacte específic (Assessors Financers, per exemple) l’horari segueix sent de 8 a 15h.

  • L’assistència a les accions informatives i formatives que ja s’han començat a fer, en molts casos per la tarda, és, per tant, voluntària. A més, si es realitzen en un municipi diferent, ha de compensar-se dinar (en funció de l’hora convocada), i desplaçament.

Hi ha molts altres motius de preocupació: canvis de funció (JGAC transformats pràcticament en caixers amb objectius comercials), prejubilacions, consolidacions dels nous contractats... que anirem tractant més endavant.
Aquest només és el primer pas d’un pla del BBVA (PEIT) que té com objectiu final l’eliminació de més de 5.000 llocs de treball. Hem d’estar per tant atents i preparats.
En aquests moments, menys que mai, no et pots quedar aïllat/da. Afilia’t a CCOO i tindràs el millor assessorament i representació. Afilia’t a CCOO i mai no estaràs sol/a.
Només cal que omplis la següent butlleta i ens la retornis.

llegir Comunicat en pdf

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es