Archivado en Comunicats, Ocupacio

CLIMA - BBVA Catalunya

Aclariments al Projecte CLIMA


En aquests moments, la plantilla del Banc ens trobem en una situaci贸 d聮absoluta  desorientaci贸 i confusi贸. La implantaci贸 a les oficines del nou model de Banca Comercial (Projecte CLIMA), s聮est脿 realitzant de manera precipitada, per immersi贸, i de manera simult脿nia al desmantellament dels Serveis Centrals.  pdf
print
pmail

Com ja 茅s habitual, a m茅s, aquests canvis es dissenyen des d聮algun despatx de Madrid, sense la participaci贸 dels que despr茅s seran els afectats. En aquesta ocasi贸, ni tan sols els Caps de Zona han pogut intervenir en la planificaci贸 del nou model. No 茅s doncs estrany que estem assistint a gran quantitat de situacions inversemblants.
En aquest escenari de caos, son moltes les consultes que estem rebent, i ja hem comen莽at a detectar les primeres arbitrarietats i irregularitats. Ara m茅s que mai, 茅s imprescindible con猫ixer els nostres drets per tal de no ser v铆ctimes de la disbauxa general.

1.- ATORGAMENT DE PODERS
En molts casos s聮est脿 pressionant als treballadors  i treballadores, per tal que acceptin poders del Banc. En relaci贸 a aix貌, dos aclariments importants:

  • L聮acceptaci贸 de poders, 茅s absolutament volunt脿ria, tan pels administratius, com tamb茅 pels t猫cnics. 
  • En el cas dels t猫cnics de nivells 1 a 6, la p猫rdua de poders significa, per貌, que a partir d聮aquest moment es deixen de generar triennis de t猫cnic.
  • Pel que fa als administratius, la concessi贸 de poders haur脿 de comportar tamb茅 la d聮una categoria del grup de t猫cnics (1 al 8).  Cal reclamar-la.

2.- TRASLLATS
S聮estan produint centenars de canvis. Molts d聮ells, d聮aqu铆 un temps, probablement s聮hauran de 聯desfer聰 per que no tenen ni cap ni peus (designats des de no se sap on, simplement per engegar el nou esquema r脿pidament). Pels que s聮estan fent ara i els que es faran a curt termini, recordeu:

  • Els trasllats no voluntaris a m茅s de 25 Km. estan sotmesos  a una regulaci贸 estricte  i ben definida (de cada un dels grups professionals,  el 5 per cent del personal m茅s modern, i dins d聮aquest el que sofreixi menys perjudicis;  s聮ha de comunicar amb 30 dies d聮antelaci贸,  etc..).
  • Els canvis de lloc de treball per cobrir vacants a menys de 25 Km, habitualment no es comuniquen per escrit. En aquests casos 茅s important deixar const脿ncia per part del treballador/a que el canvi no 茅s voluntari, per tal d聮impedir nous trasllats en el futur a partir d聮aquest nou dest铆. CCOO formalitzem aquesta comunicaci贸 davant RRLL  Recorda, a m茅s, que l聮Empres t茅 l聮obligaci贸 de col路laborar en el transport.  Si aquest 茅s el teu cas posat en contacte amb nosaltres. 脡s important.

3.-VACANCES
El nou projecte CLIMA determina que els Gestors Administratius han de fer les vacances en dies vall (Agost, setmanes fora de fi de mes, etc.).

  • Les conveni猫ncies internes del Banc no son en cap cas d聮obligat compliment. Els quadres de vacances s聮han de seguir confeccionant com fins ara, seguint els criteris que marca el Conveni: T猫cnics i administratius de maner independent, per ordre d聮antiguitat, tenint en compte els treballadors/es amb fills en edat escolar, etc..
  • Una oficina 茅s la unitat m脿xima a considerar com a 聯depend猫ncia聰 a l聮hora de fer els quadres de vacances. En cap cas 茅s pot aplicar aquest terme al conjunt d聮oficines d聮un CBC (ens temem que el Banc tindr脿 aquesta temptaci贸).
  • Aquest any els quadres estan ja fets i aprovats. Mols companys i companyes hem demanat els apartaments del Banc o hem contractat els nostres viatges en funci贸 de les dades assignades. La modificaci贸, per tant, d聮aquest quadres, s聮ha de fer de manera raonada, argumentada i consensuada. Si el banc t茅 les seves necessitats, nosaltres tamb茅, i la precipitaci贸 de l聮aplicaci贸 del CLIMA 茅s responsabilitat exclusiva seva. Les necessitats del servei no son s贸n excusa per a tot, menys quan hi ha tan de temps per resoldre possibles problemes de personal.

4.-FORMACI脫 I JORNADA
No cal dir que el Projecte del Banc  no t茅 efectes sobre la jornada legal, que continua invariable. Excepte els casos en que hi hagi un pacte espec铆fic (Assessors Financers, per exemple) l聮horari segueix sent de 8 a 15h.

  • L聮assist猫ncia a les accions informatives i formatives que ja s聮han comen莽at a fer, en molts casos per la tarda, 茅s, per tant, volunt脿ria. A m茅s, si es realitzen en un municipi diferent, ha de compensar-se dinar (en funci贸 de l聮hora convocada), i despla莽ament.

Hi ha molts altres motius de preocupaci贸: canvis de funci贸 (JGAC transformats pr脿cticament en caixers amb objectius comercials), prejubilacions, consolidacions dels nous contractats... que anirem tractant m茅s endavant.
Aquest nom茅s 茅s el primer pas d聮un pla del BBVA (PEIT) que t茅 com objectiu final l聮eliminaci贸 de m茅s de 5.000 llocs de treball. Hem d聮estar per tant atents i preparats.
En aquests moments, menys que mai, no et pots quedar a茂llat/da. Afilia聮t a CCOO i tindr脿s el millor assessorament i representaci贸. Afilia聮t a CCOO i mai no estar脿s sol/a.
Nom茅s cal que omplis la seg眉ent butlleta i ens la retornis.

llegir Comunicat en pdf