Archivado en

Secretaria de Igualdade

Novas axudas da Xunta de Galicia


A Xunta de Galicia ven de publicar axudas para as familias traballadoras galegas cara a facilitar a conciliacion da súa vida familiar e laboral.


pdf
print
pmail
Estas axudas xa foron publicadas no DOG num 64, de 3 de abril de 2008, polo que se poden solicitar xa. Contemplan tanto reduccion da xornada laboral (para traballadores) como prestacions economicas variables, que oscilan entre ós 2.400 € e os 3.600 €

COMFIA Galicia valora moi positivamente a publicacion destas axudas, polo que supoñen de recoñecemento da dificil situacion de moitas familias traballadoras galegas, que lles supón ter que compatibilizar, con grandes dificultades, a súa vida familiar e laboral.