Archivado en Comunicats, Salari

II Conveni Col·lectiu Notaries de Catalunya

Notaries: Taules salarials definitives pel 2007


El passat 6 de febrer es va reunir la Comissió Paritària del Conveni per a prendre l’acord de fixar les taules salarials definitives de l’any 2007, un cop revisat l’IPC real, tal i com indica el Conveni en el seu article 19.9, i que en el comunicat ve detallat.


pdf
print
pmail

L’hora extraordinària per guàrdies es compensarà per descans per les mateixes hores destinades a aquesta finalitat, que hauran de gaudir-se dintre dels tres mesos següents a la realització de la guàrdia.

Volem recordar-vos que aquestes quanties són mínimes i per sota no es pot pagar (s‘hauria d’abonar la diferència).