Archivado en Comunicats, Salut Laboral

EL Ministeri de Treballa suspèn amb un "zero" el Servei de Prevenció Mancomunat de les Caixes d'Estalvis

Les conclusions de l'informe suposen que les caixes hauran de replantejar-se de manera immediata com treballar la Prevenció de Riscos Laborals


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Les conclusions de l'informe que ens ha remès el Ministeri de Treball, després d'efectuar un seguiment de les actuacions d'aquest Servei de Prevenció, suposen que les caixes hauran de replantejar-se de manera immediata com treballar la Prevenció de Riscos Laborals, contemplant alguns riscos molt importants que fins ara negaven, i dotant-se de l'organització necessària per  fer-ho. Així ho entén, a instàncies de CCOO, la Inspecció de Treball.

 

Des del primer moment, quan 34 caixes d'estalvi van constituir el Servei de Prevenció Mancomunat de Caixes d'Estalvis (SPMCE), CCOO vam veure clar que ho feien per estalviar-se costos i diluir el control i la participació sindical, motiu pel qual no van comptar amb l'acord sindical. Durant aquest temps, i davant la falta d'objectivitat i rigor en les actuacions del SPMCE, no hem deixat de treballar davant diferents instàncies, treball que ara dóna el seu fruit en les conclusions de l'informe del Ministeri i l'anunci de noves actuacions per part de la Inspecció de Treball davant les caixes.

 

L'informe, que avala les posicions defensades per CCOO des de fa anys, afecta tant a les Caixes adherides al SPMCE com a les que no hi estan ja que es reconeixen les següents qüestions:

 

1.- L'organització preventivaes considera“manifestament insuficient”, tant pel nombre de tècnics (8 per a 90.000 empleats i 17.000 oficines) com per la seva coordinació.

 

2.- En l'Avaluació de Riscos només es va realitzar una comprovació d'aspectes com escales i rampes, portes, instal·lacions elèctriques, etcètera, però no es va fer una avaluació dels llocs de treball ja que es va considerar que no tenien riscos laborals.

 

La conseqüència és que en les caixes no s'ha realitzat l'Avaluació de Riscos derivats del treball intensiu amb ordinadors (PVD), atracaments, psicosocials, maternitat, embaràs o treballadors especialment sensibles, entre d’altres.

 

3.- Els estudis realitzats per les caixes sobre la condició d'usuaris de pantalles de visualització dels seus treballadors són insuficients i interpreta que per reconèixer la condició d'usuari és suficient que se superin dues hores de treball efectiu diari.

 

Per tot això, El Ministeri de Treball considera necessari continuar amb les actuacions de la Inspecció de manera individualitzada en cada caixa, comprovant tant que es facin correctament les avaluacions de riscos, com el reconeixement de la condició de treballadors usuaris de pantalles de visualització de dades que comporta, entre d’altres: l'aplicació del Protocol Sanitari de Vigilància Específica en el disseny del lloc de treball i de l'accessibilitat dels programes,   el dret a reconeixement mèdic cada vegada que es produeixin trastorns que poguessin derivar-se del treball amb ordinador, l'establiment de les pauses necessàries quan l'alternança de tasques no sigui possible o no n’hi hagi prou per disminuir el risc suficientment i el coneixement de quants dispositius de control de productivitat tingui instal·lats el programa.

 

Finalment, el Ministeri de Treball anuncia que continuarà amb les inspeccions en cadascuna de les Caixes adherides al SPMCE, a les que estarem atents recaptant informació de quantes visites, requeriments i actes d'infracció poguessin dur a terme les diferents Inspeccions Provincials.

 

Controlar el compliment d'aquests requeriments exigirà que CCOO continuem treballant, com sempre, pel nostre compromís amb la salut de les plantilles.

 

                                                                                                          

                      13 de novembre de 2007.

 

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es