Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

Promocionen m茅s treballadores, per貌 no en llocs de treball de categories superiors.

脡s indispensable per a la igualtat el comprom铆s de l麓empresa


Untitled Document11 02 08   Un Pla d聮igualtat inclou un conjunt de mesures amb la finalitat d聮eliminar les discriminacions per ra贸 de sexe, establint objectius concrets i amb sistemes de seguiment i avaluaci贸.


pdf
print
pmail
Untitled Document
脡S INDISPENSABLE PER A LA IGUALTAT EL COMPROM脥S DE L'EMPRESA

Un Pla d'igualtat inclou un conjunt de mesures amb la finalitat d'eliminar les possibles discriminacions que es detectin per ra贸 de sexe, establint objectius concrets i amb sistemes de seguiment i avaluaci贸.

Des de CCOO hem elaborat una an脿lisi pr猫via de la situaci贸 existent al grup Banc Sabadell i hem detectat les mancances seg眉ents:

路 S'incorporen m茅s dones que homes, per貌 amb categories m茅s baixes i amb m茅s contractes temporals abans d'arribar a l'indefinit.

路 Promocionen m茅s treballadores, per貌 no en llocs de treball de categories superiors.

路 De les 487 funcions de les quals tenim informaci贸, un 50% no les desenvolupa cap treballadora.

路 S'imparteixen m茅s cursos als homes de nivells directius que a les dones dels mateixos nivells.

路 Nom茅s un 5,39% de la plantilla ha fet 煤s de les mesures de conciliaci贸.

Estem en un sector amb prolongacions fraudulentes de la jornada, amb una cultura empresarial d'horaris eterns, que confonen pres猫ncia amb productivitat, rigidesa amb resultats i on consideren un caprici la necessitat de conciliar.

Amb aquestes dades, CCOO hem proposat a l'empresa un Pla d'igualtat, amb accions tals com:

路 Incloure mesures per tal que en tots els llocs, categories i funcions les persones de cada sexe no superin el 60% ni siguin menys del 40%.

路 Establir criteris clars, objectius, no discriminatoris, oberts i p煤blics que facilitin la promoci贸 interna de tota la plantilla, on prevalgui la responsabilitat, el rendiment i les capacitats individuals i no les hores de perman猫ncia f铆sica en el lloc de treball, amb itineraris funcionals i retributius.

路 Mesura de llums apagades a partir de les 18.00 h.

路 Adaptaci贸 de les tasques i els objectius a la jornada laboral de cada empleat/ada.

路 Impartir la formaci贸 i la informaci贸 preferentment en horari laboral. Establiment d'ajudes econ貌miques per despeses per cura de familiars dependents, en qu猫 pugui inc贸rrer el personal que assisteixi a aquestes accions fora de la jornada laboral.

路 Mesures que facilitin la mobilitat del personal per raons de treball.

路 Introduir criteris de flexibilitat per conciliar l'horari del personal amb la dels seus familiars dependents.

路 Ampliaci贸 del dret a reducci贸 de jornada per cura de fills fins als 9 anys, facilitant concentrar-la per lliurar els dissabtes i ampliant aquest dret a les treballadores embarassades.

路 Que durant el primer any d'exced猫ncia per cura de familiars, el personal tingui la possibilitat de suspendre els pagaments de les quotes mensuals dels seus pr茅stecs hipotecaris.

路 Que durant els per铆odes d'embar脿s, lact脿ncia i reducci贸 de jornada el/la treballador/a no puguin ser traslladat/ada, despla莽at/ada en comissi贸 de servei, ni canviat/ada de lloc de treball, que impliqui un allunyament del seu domicili, aix铆 com la no-absorci贸 dels augments de Conveni.

路 Cobertura de totes les baixes per conting猫ncies comunes de llarga durada, permisos per maternitat, reducci贸 de jornada, exced猫ncies amb reserva de lloc de treball i permisos de lact脿ncia, mitjan莽ant contractes d'interinitat i ampliaci贸 dels equips de supl猫ncies.

路 Incloure les definicions d'assetjament sexual i assetjament per ra贸 de sexe, incloses en La Llei d'igualtat, aix铆 com personalitzar i adaptar el Protocol d'Assetjament del Conveni (art. 56) a l'organitzaci贸.

Evidentment, 茅s requisit indispensable per a l'elaboraci贸 i el desenvolupament d'aquest Pla el comprom铆s per part de l'empresa de donar-li un contingut real i que no es limiti a ser una cantarella repetida, sense una efectiva concreci贸 pr脿ctica.

Demanem a la Direcci贸 del grup Banc Sabadell que assumeixi la seva responsabilitat, amb el convenciment que les pol铆tiques de conciliaci贸 i igualtat s贸n una estrat猫gia de futur per millorar la productivitat.

Des de CCOO farem tots els nostres esfor莽os, segurs de la seva utilitat i efic脿cia, tant per a les persones treballadores com per a l'empresa, per tal que de veritat el Banc siguem totes i tots.

Text complet de la proposta de Pla d'igualtat pel grup Banc Sabadell elaborat per CCOO, disponible al web https://www.ccoo-servicios.es/bs/


Febrer de 2008

 

SECRETARIA DE LA DONA