Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

Recopilació de mesures de conciliació

Conciliació de la vida laboral amb la familiar i la personal


08 02 08 Recopilació de mesures de conciliació de la vida laboral i personal amb la laboral, que ens dóna dret tant l’Estatut dels Treballadors amb la incorporació de la Llei per la igualtat efectiva entre dones i homes, com el XXI Conveni Col•lectiu de Banca i l’acord sobre mesures de conciliació en el Grup Banc Sabadell. (veure PDF)


pdf
print
pmail