Archivado en Comunicats

Telemàrqueting: per un conveni digne

Èxit rotund dels primers aturs parcials d'una hora

La participació dels treballadors i treballadores en les aturades d'una hora que han tingut lloc els dies 14, 17 i 20 de maig ha estat tot un èxit.


Este artículo se publicó originalmente en CATALUNYA (CCOO Serveis Catalunya) ,


pdf print pmail

En tot l'estat i en la immensa majoria de les empreses, serveis i plataformes d'atenció a clients, el seguiment dels aturs ha estat massiu, arribant-se a comptabilitzar una mitjana del 90% de participació, paralitzant el funcionament dels serveis d'informació i atenció a clients de les principals empreses de serveis del país: Comunicacions: Telefonia, Televisió de pagament, Cable; Subministraments: de Gas, Electricitat, Aigua, etc., Financeres: Bancs i Caixes d'Estalvi, Segurs; Transport: RENFE, Iberia. Totes elles han vist com els seus telèfons d'informació i atenció, durant les hores de convocatòria d'atur, tan sol responien amb comunicats tipus “problemes tècnics o aliens impedeixen el funcionament del servei durant un espai temporal”.

Tots els sindicats convocants d'aquestes mobilitzacions, COMFIA-CCOO, UGT, CGT i CIG, volem agrair sincerament la rotunda resposta que les treballadores i treballadors de telemàrqueting esteu donant en suport i defensa de les reivindicacions per a fer d'aquest III Conveni Col•lectiu de Telemàrqueting, un conveni digne.

Sabem que durant aquests dies la pressió de la patronal en general i en algunes empreses en particular, ha estat important, pel que no ha resultat fàcil mantenir la tensió i els volums de participació en els aturs; pressions que en alguns casos han arribat a les amenaces d'acomiadament o al xantatge amb el trasllat de serveis, i que demostra com les empreses estan seriosament preocupades amb la mobilització dels treballadors. El qual en tots aquests casos la resposta dels treballadors ha estat un suport massiu als aturs és una mostra més que tots ens sabem ja amenaçats per l'acomiadament fàcil i estem farts de suportar aquestes condicions vergonyoses d'inestabilitat i precarietat.

En tots i cadascun d'aquests casos, cadascun al seu nivell, hem demandant a les empreses que han intentat minvar el dret de vaga de la plantilla i les pressions a les quals s'han vist sotmesos els representants legals dels treballadors. A més, els serveis jurídics sindicals estan estudiant emprendre accions penals contra els comandaments i els responsables de les empreses que adoptin decisions i pressions al marge de tota la legalitat.

Igualment s'estan impugnant els serveis mínims que de manera abusiva s'han decretat en alguns serveis per part de l'Administració, en la majoria dels casos, sense haver estat escoltada l'opinió dels representants dels treballadors o el Comitè de Vaga.

Però per sobre d'aquestes actuacions, la participació de la immensa majoria dels treballadors i treballadores de telemàrqueting ha estat a més de massiva, exemplar, sent conscients de la importància de les mateixes per al futur de la millora de les condicions laborals i econòmiques i la consecució de la signatura d'un conveni digne.

Fins ara la patronal no ha escollit el camí convenient: pressions, sol•licituds de serveis mínims abusius en serveis que no són essencials, etc. Esperem que l'alta participació en les aturades d’aquests dies els porti reflexionar, i modifiquin la seva postura en la negociació, perquè ells saben que tenim raó, i hem demostrat amb la participació en les aturades que estem disposats a lluitar pels nostres drets.

Per això continuem amb la lluita que hem vingut desenvolupant, informant als companys i companyes que encara tinguin algun dubte que la seva participació és necessària, i donant una altra resposta tan contundent o més si es pot, amb una altra participació massiva en les aturades pròximament convocats, perquè les empreses entenguin que estem disposats a defensar una millora absolutament raonable i possible de les nostres condicions de treball; i que només el rancament i la voluntat mesquina de la patronal ho està impedint.

- Per la reducció de la precarietat i la temporalitat: subrogación en la successió d'empreses, increment dels contractes indefinits, limitació de la contractació temporal i parcial i solucions per a la deslocalització.

- Per una millor regulació i ordenació del temps de treball i reducció de la jornada, conciliació de la vida laboral i familiar i regulació de la càrrega de treball.

- Per un increment just dels salaris, que garanteixin un guany del poder adquisitiu.

- Per una definició adequada i realista de la classificació professional, que permeti la promoció professional.

ELS PRÒXIMS ATURS CONVOCATS AQUESTA SETMANA SÓN DE DUES HORES DE DURADA:

Dijous 27 i Divendres 28 de Maig Aturs de 2 hores en horari de 11 a 13, 18 a 20 i 24 a 2.

* El torn de 24:00 a 02:00 és l'últim torn de vaga, en la nit de dia 28 i 29 de maig.

* Al treballador que li coincideixin dos horaris de vaga, és prioritari fer el primer.


AMB LES ATURADES DEMOSTREM QUE SEGUIREM MOBILITZANT-NOS FINS ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS!!

HO PODEM ACONSEGUIR!!

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es