Archivado en Comunicats

CAL COMPUTAR TOTS ELS CONTRACTES TEMPORALS A EFECTES DE PROMOCIÓ

Comunicat Caixa Tarragona

Ens hem adreçat novament a la Direcció, amb la carta que us adjuntem més avall, igual que ja varem fer el passat 11-04-07, però en aquest cas tenint ja sentència ferma del Tribunal Suprem de 19 de desembre de 2007, en relació amb el conflicte col.lectiu presentat per Comfia-CCOO contra Caixa Laietana, i que té efectes sobre tot el sector.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

La importància d’aquesta Sentència rau en el reconeixement del temps de permanència a efectes d’ascensos (o antiguitat): es computen tots els períodes en el quals la persona ha estat contractada a la Caixa, amb independència del temps transcorregut entre contracte i contracte, i de la modalitat d’aquest, excepte els d’ETT, de moment. En demandes posteriors intentarem que aquests també computin.

En una gran quantitat de casos, l’aplicació d’aquesta Sentència pot suposar l’augment immediat de la categoria actual en un nivell,  a banda de la diferència salarial de l’últim any entre ambdues categories.

En converses amb els responsables del Departament de Recursos Humans, ens han manifestat la seva preocupació per la complexitat que els representa l’obtenció de les dades per tal  actualitzar-les; per tant, tots els que considereu que us podeu trobar en aquesta situació, només cal que s’adreceu  a nosaltres i ens envieu fotocòpia de la vida laboral (l’envia la Seguretat Social cada any) i de l’última nòmina. Nosaltres, tal com ja hem concertat amb Recursos Humans, els facilitarem la feina.

AMB CCOO, TU HI GUANYES 

 

Josep Lluís Lara Fernandez
Relacions Laborals                                                

Tarragona, 22 de gener 2008

Senyor,

Amb data 19 de desembre de 2007, el Tribunal Suprem va confirmar la Sentència de 5-2-2007 de l’Audiència Nacional en relació amb la demanda de conflicte col·lectiu interposada per COMFIA-CCOO. Aquesta Sentència reconeix el  dret dels treballadors/ores de la Caixa d’Estalvis Laietana, enquadrats en els nivells retributius en què el Conveni col·lectiu de caixes d’estalvis ha previst la promoció per experiència, que els siguin computats, a efectes de l’esmentada promoció, tots els períodes en els quals han estat contractats mitjançant contracte de treball temporal, amb independència del lapsus de temps que hi hagi hagut entre contracte i contracte.

Com que creiem que aquesta circumstància s’ha anat produint a la nostra Caixa, i com que ens afecta la mateixa normativa jurídica segons la qual s’ha dictat la Sentència, és a dir, el Conveni col·lectiu de caixes d’estalvis, ens adrecem a vostè perquè es reconegui aquest mateix dret a les persones de la nostra plantilla afectades per aquesta mateixa circumstància.

Amb la finalitat de determinar el col·lectiu laboral afectat i l’abast que tindrà el reconeixement d’aquest dret, ens posem a la seva disposició a fi d’establir les converses que calgui per tal d’aplicar correctament els criteris que es dedueixen de la Sentència esmentada.

Molt atentament,

Francesc Mauri Casas
Secretari general

Tarragona, 7 de febrer de 2008

Veure en PDF

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es