Archivado en Comunicats

OPOSICIONS, últims detalls.

comunicat

El proppassat 21 de gener vam reunir-nos amb el cap de RRLL per perfilar els últims detalls de les proves d’Oposicions de l’any 2008.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Abans de res volem aclarir que el cap de RRLL ens va demanar no difondre aquesta informació abans que el seu departament la fes arribar als opositors inscrits. I divendres els opositors van rebre la carta de RRLL.

L’examen serà el dia 29 de març, a la facultat d’Econòmiques de Barcelona.

L’hora d’inici serà informada posteriorment. La duració de la prova serà aproximadament de tres hores. Hi haurà exàmens en castellà pel opositors de fora de Catalunya.

Els exàmens constaran de tres parts:

1. Prova tècnica: bateria de 105 preguntes, 15 per a cadascuna de les 7 matèries.
2. Prova de cultura general i coneixements de l’Entitat: 20 preguntes.
3. Cas pràctic: 5 preguntes. Els opositors podran escollir entre un exercici fiscal o de risc.

Totes les preguntes seran tipus test, amb 4 respostes possibles, una excloent del tipus “cap de les altres respostes” i les altres tres només amb una de correcta. No hi haurà preguntes “trampa” ni que es prestin a interpretació esbiaixada. Cada resposta correcta donarà 1 punt, les no contestades zero punts i les incorrectes o respostes dues vegades restaran 0,33 punts.

Fins la plaça 24 de cada nivell, que estan garantides, s’atorgaran als opositors que tinguin la major nota. Per les places 25 a la 34 de cada nivell, que no estan garantides, s’hauran de acomplir dos requisits:

1. Treure un nota mínima global de 6,5.
2. Treure al exercici teòric una puntuació mínima de 7,5 sobre 15 en al menys 6 de les 7 matèries.(Només es pot suspendre una).

En cas que hi hagués més de deu opositors que acompleixin les dues condicions, obtindran plaça les deu millors puntuacions per a cada nivell. Tant la prova de Cultura General con el Cas Pràctic no seran excloents, és a dir que encara que es suspenguin no seran impediment per a l’obtenció de la plaça, sempre que la nota final superi el 6,5 esmentat.

Les revisions tindran novetats, Hi haurà dues fases, 1r. Es revisaran aquells exàmens que estiguin al voltant de 6,5, durant la setmana posterior al lliurament per part de GEIS (empresa de elaborarà i corregirà les proves)., i 2ª fase amb posterioritat, quan es podran fer les revisions de tots aquells que vulguin conèixer quines preguntes han fallat per tal d’analitzar les oportunes correccions de cara a properes oposicions.

29 de gener del 2008-com.5/08

 Afilia't a  COMFIA-CCOO
compromesos amb tu


"Estar al dia@dia.net t'interessa"
Si vols rebre les noticies del sector gratuïtament, suscriu-te.

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es