Archivado en Comunicats, Dones i Igualtat

Plans d'Igualtat (III): situació del Mercat Laboral en igualtat de gènere.

comunicat

En els comunicats anteriors us hem mostrat l’estat en el que estava la nostra plantilla, amb la representació de la proporció entre dones i homes. A continuació us farem uns petits resums de diversos estudis, on podreu observar com es troba el mercat laboral.


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

A la Unió Europea l’índex de treball entre homes i dones (és la diferència entre l’índex de treball de l’home menys l’índex de treball de la dona) és aproximadament del 15%. En estats com Suècia, Finlàndia, Dinamarca i Països Bàltics, es del 10%, mentre que n’hi ha d’altres com Espanya, Itàlia, Grècia, Luxemburg o Malta que el seu índex és superior al 20 % . El govern Espanyol ha optat per promoure les polítiques que aborden els problemes de la incorporació de la dona a l’activitat laboral. Una d’aquestes es la nova Llei Orgànica del 3/2007 del 22 de març del 2007 Per a la Igualtat Efectiva entre les dones i els homes.

A la taula que us mostrem a continuació, els homes tenen en el tercer trimestre del 2007 una situació pràcticament plena, amb un 83% d’homes actius ( entre 16 i 64 anys) incorporats a l’activitat laboral, i solament 6,3% persones actives a l’atur. Mentre que les dones tenen un 62,30%  en edat de treballar incorporades a l’activitat laboral, amb un 10,6% de persones actives a l’atur.

Població entre 16 i 64 anys( dades en milers corresponents al tercer trimestre del 2007)

   Homes  Dones Total 
 Població

 15.393,8

 15.022,4  30.416,2
 Actius  12.789,6  9.363,3  22.152,9
 Ocupats  11.988,9  8.373,6  20.362,5
 Parats  800,7  989,7  1.790,5
 Inactius  2.604,1  5.659,1  8.263,3
 Taxa d'activitat  83,1%  62,3%  72,8%
 Taxa d'atur  6,3%  10,6%  8,1%

 

 

 

 

Font: Elaborat per el GT Confederal de CCOO a partir de la EPA del INE (de l’Estat Espanyol)

Discriminació retributiva per raó de sexe.

Un tema molt importat és la discriminació retributiva per raó de sexe, que podrem trobar vinculada al valor desigual de feines adjudicades tant a homes com dones, a la segregació ocupacional, i a les dificultats que troben les dones per a promocionar. Aquesta última molt habitual a la nostra Entitat. Segons un estudi realitzat per l’Agència Tributària, en el seu informe anual sobre Mercat Laboral i Pensions, mostra com pràcticament en totes les CCAA, el salari mitjà de les dones va ser entre un 20% i un  30 % inferior al salari mitjà dels homes.

Salari mig anual sobre les persones assalariades del 2005

   Homes  Dones Diferencial  Percentatge
 Catalunya  20.669  14.072  6.597  32%
 Espanya  18.321 12.800   5.521 31% 

La diferència salarial entre els dos sexes pot créixer al llarg de la vida laboral, segons unes dades de la Unió Europea. Els homes i dones, que els seus ingressos es podien diferenciar al principi de les seves carreres en un 7%, transcorregut 30 anys de treball, veuen créixer aquesta diferència fins un 33%. Actualment a Espanya el nombre de dones amb Salari Mínim interprofessional duplica els dels homes.

¿Quines professions ocupen actualment els homes i les dones?

Les dones treballen en llocs de treball com: els domèstics i serveis de restauració i comerç, professions amb titulacions universitària, a l’ensenyament, com a tècnics i professionals científics i intel•lectuals, administratius i en gerència d’empreses sense assalariats. Mentre que els homes es dediquen a l’agricultura i la pesca, la construcció, la indústria, conductors, peons, serveis per a la protecció i seguretat, les forces armades i la direcció de les administracions públiques i d’empreses amb assalariats. En resum, que més del 80 % de dones actives treballen en el sector terciari, és a dir en el de serveis.

Sector d’Estalvi.

L’any 1995 la dona es va incorporar al sector. Si comparem entre els homes i les dones que es van incorporar entre aquest període comprès entre el any 1995 fins el 2006, les dones han tingut un Índex de Desenvolupament Professional (IDP) o carrera professional menor que els homes. Podem dir que les dones tenen la seva carrera professional equivalent a dues categories menys que les dels homes.

El 40% de les plantilles de les caixes d’estalvis estan composades per dones. Com vam explicar, el percentatge de representació de les dones a Caixa Penedès és del 36% .

Penseu per un moment com estem a la nostra entitat.  Nosaltres ho estem fent i volem canviar-ho, perquè tothom tingui igualtat de condicions, per una carrera professional digne.

25 de gener del 2008 – com. 4/08

 Afilia't a  COMFIA-CCOO
compromesos amb tu


"Estar al dia@dia.net t'interessa"
Si vols rebre les noticies del sector gratuïtament, suscriu-te.

 

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es