Archivado en Comunicats, beneficis socials

Demanem l'aplicació del nou conveni en materia de préstec habitatge

Volem l'aplicació immediata del Conveni pel que fa a materia de préstecs d'habitage, abans fins i tot de la seva publicació al BOE


Este artículo se publicó originalmente en


pdf print pmail

Mataró, 30 d’octubre del 2007

CAP DE RECURSOS
CAIXA LAIETANA

Senyor,

El conveni 2007-2010 ha millorat notablement la quantia mínima que es pot sol•licitar per a l’adquisició o canvi d'habitatge, així com la durada màxima dels préstecs, donant resposta a les creixents demandes del personal de les caixes d'estalvis que cada dia tenen més dificultat per a accedir a l'habitatge.


En primer lloc, demanaríem que aquestes mesures fossin d’aplicació immediata, sense necessitat d’esperar la publicació del text del conveni al BOE.


També sol•licitaríem que aquestes millores es puguin fer extensives a tots aquells que es van haver d'acollir a préstecs complementaris o amb condicions menys avantatjoses a les que, en el seu moment, establia el préstec conveni per a adquirir o canviar d'habitatge.


Aquesta petició es podria instrumentar de forma automàtica aplicant el tipus d'interès de conveni (70%  de l’euríbor) fins als primers 186.000 euros del préstec o préstecs que es van formalitzar en el seu moment per a accedir a l'habitatge, mantenint per a la resta de capital les condicions pactades en el seu moment.


Quant a l’ampliació del període de amortització fins als 35 anys, som conscients que modificar el termini de devolució d'un préstec hipotecari podria exigir una novació del mateix, amb les corresponents despeses alienes a la caixa. No obstant això, malgrat les despeses de novació, en determinats casos aquesta pot ser una opció interessant.


És per això que també sol•licitem que la caixa permeti la novació del préstec o préstecs de compra d'habitatge per a empleats en les condicions establertes en el nou conveni col•lectiu a aquelles persones que ho sol•licitin, facilitant-los prèviament una estimació de les despeses que hauran d'assumir per compte propi i l'import de les noves quotes.

Atentament,

Secció Sindical de CCOO
Caixa Laietana

Infórmate

CCOO Servicios es un sindicato, es Comisiones Obreras en los sectores de Comercio, Financiero, administrativo, de las TIC, Hostelería, Contact-center, Oficinas, Turismo... Leer más


Síguenos en Telegram

Dónde estamos


OFICINAS CENTRALES
C/ Albasanz, 3 1º Planta
28037 Madrid
Tel: 91 540 92 82
Asesoría Madrid 91 536 51 63-64
Otras Comunidades
Fax: 91 559 71 96
Email: contacta@servicios.ccoo.es