Archivado en Convenis Col·lectius

Canvi d'escenari


L'ACARL accepta canvi d'escenari en la negociació del Conveni


pdf
print
pmail

En la sessió d'avui, l’ACARL ha assumit que el Conveni ha d'entrar en el camí de l'acord i, per tant, accepta el canvi d'escenari que la realitat i els sindicats estem reclamant.

Per això, han renunciat expressament a plantejar modificacions de jornada que, des del nostre punt de vista, pretenien la seva desregulació. Però, no obstant això, anticipem que aquest canvi d'actitud i d'objectius no pot suposar que l’ACARL es negui a abordar els aspectes que CCOO, UGT i CSICA hem plantejat conjuntament:

 Increments salarials en consonància amb la millora de la productivitat i els resultats del sector.

 Mesures de promoció de la conciliació i de la igualtat d'acord amb la responsabilitat social que correspon a les caixes: permisos, reducció de jornada en tardes de dijous...

 Millora de beneficis socials, fonamentalment pel que fa a l'accés a l'habitatge habitual.

Objectius tots ells plantejats per la part sindical des del començament de la negociació.

Ambdues parts, doncs, ens hem emplaçat a intensificar els contactes necessaris per arribar a un acord satisfactori en un termini el més curt possible.

 

26 de setembre de 2007