Archivado en Comunicats

Comunicat Caixa Tarraona

CARTES A LA DIRECCIÓ(1)


Hem adreçat a la Direcció les cartes adjuntes sobre diversos aspectes que afecten diàriament la nostra relació laboral i sobre els quals ens heu manifestat inquietud i preocupació.


pdf
print
pmail
Josep Lluís Lara Fernández   
Relacions Laborals   


                                        Tarragona, 22 de Gener 2008   
Sr,Amb data 31 de Desembre de 2007, va acabar la vigència de l’acord de millora de les condicions del préstec hipotecari dels empleats subscrit entre aquesta direcció i els representants sindicals, com sigui que també ha entrat en vigor el nou Conveni Col•lectiu del sector, sol•licitem de la Direcció de Recursos Humans l’establiment de  negociacions per tal d’actualitzar les condicions del present acord.

Restant a l’espera de resposta, ens posem a la seva disposició. 


Atentament,


                                                        Francesc Mauri Casas
                                                        Secretari General.
Josep Lluís Lara Fernández
Relacions Laborals

                                    Tarragona, 22 de gener de 2008

Sr.,

Ens plau sol•licitar-li que ens siguin deduïdes als empleats de Caixa Tarragona, en tots els productes oferts dins del Catàleg del Club Client Preferent les comissions que es cedeixen a l’Oficina en cadascun d’aquests, de manera que l’import final pel empleat sigui igual a l’import de comercialització menys la comissió que es cedeix a l’Oficina per la seva venda.

Esperant ser atesos en la nostra petició, restem a la seva total disposició per tal d’aclarir-li tots els aspectes que cregui oportú.

Atentament,


                       
                                                              Francesc Mauri Casas                                                                   Secretari General.
                       

Tarragona, 28 de gener de 2008

Veure en PDF