BANCA - Barcelona

Setmana de la MERCÈ'05

Veure el comunicat complert en PDF Us recordem que l’horari de la Setmana de la Mercè és de 9 a 13 h per a tota la plantilla i de 9 a 12.30 h l’horari d’atenció al públic. En el comunicat complert trobareu el cartell amb l’horari d’atenció al públic per si us fa servei.


CCOO obté el 100 % dels representants dels treballadors del Grup Mapfre a Barcelona

COMFIA-CCOO ha obtingut els 27 representants que s’han escollit en les tres eleccions realitzades a Mapfre Seguros Generales i Mapfre Mutualidad a la província de Barcelona.


CCOO signa el primer Conveni Col·lectiu d'Empleats de Notaries de Catalunya

Després de llargues negociacions, el dilluns 6 de juny els representants de COMFIA-CCOO i FES-UGT i l’Associació Professional de Notaris de Catalunya, han signat el 1r Conveni Col·lectiu d'Empleats de Notàries de Catalunya, sobre el pre-acord que es va arribar el passat 2 de maig.


Entre les condicions laborals de més actualitat que regula el nou conveni es troba la inclusió de l'assetjament sexual i el Mobbing com a faltes i l'ú

CCOO ha signat el II Conveni Col.lectiu Estatal de Despatxos de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals

S'ha signat el II Conveni Col•lectiu Estatal de despatxos de Tècnics Tributaris i Assessors Fiscals, amb vigència des de l'any 2004 al 2007, que regula les condicions laborals de més de 20.000 treballadors que presten els seus serveis en unes 3.000 empreses del sector a nivell estatal, dels qual uns 5.000 treballen en unes 1.000 empreses d’arreu de Catalunya. El Conveni ha estat signat a Barcelona per la patronal Federación de Asociaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales (FEAPTTAF) i els sindicats Fes-UGT i COMFIA-CCOO (Federació de Serveis Financers i Administratius de CCOO).


Signat el pre-acord del Conveni Col•lectiu d'Empleats de Notaries de Catalunya

Després de llargues negociacions, el 2 de maig de 2005 les representacions de COMFIA-CCOO i FES-UGT hem arribat a un pre-acord amb la Patronal, per a la signatura del 1r Conveni Col•lectiu d'Empleats de Notàries de Catalunya.


III Conveni de Telemarquèting

Nota de l'editor: Aquest text és la traducció literal del text original signat per la Mesa negociadora i no té la certificació necessària per poder ser utilitzada com a prova documental en possibles procediments legals.