Anys 2000 - 2003

Conveni Col·lectiu d'Oficines i Despatxos de Catalunya

(No Vigente, signat nou Conveni )

12-12-2003


Anys 2003 - 2006

Conveni Col·lectiu d'Assegurances Catalana Occident Societat Anònima d'Assegurances i Reassegurances

El present Conveni Col·lectiu té per objecte regular les relacions laborals d'Assegurances Catalana Occident, Societat Anònima d'Assegurances i Reassegurances i els seus treballadors. Assegurances Catalana Occident, Societat Anònima d'Assegurances i Reassegurances, anteriorment denominada Multinacional Asseguradora, Societat Anònima d'Assegurances i Reassegurances, -des d'ara *MNA-, integra els empleats procedents de l'antiga Catalana Occident Segurs, Societat Anònima d'Assegurances i Reassegurances, -des d'ara Catalana Occident. Regula també els ciberdrets

20-11-2003


Acord per a la Transformació i Exteriorització

Pla de Previsió Social i Compromissos per Pensions Catalana Occident

Acord per a la transformació i *exteriozación del pla de previsió social i compromís per pensions.

19-11-2003


3r CONVENI COL·LECTIU AUTONÒMIC DE CATALUNYA D'EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL 2002

El present Conveni Col·lectiu regula les relacions de treball entre les Empreses de Treball Temporal i els seus treballadors en l'àmbit de Catalunya.

18-11-2003


Anys 2002-2003

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE L'EMPRESA CÀRITAS DIOCESANA DE BARCELONA

L'aplicació del present Conveni s'estén a les relacions laborals de la totalitat del personal de Càritas Diocesana de Barcelona, així com del personal que sigui contractat per la Institució durant la seva vigència.

18-11-2003


Anys 2003-2005

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL DE LES EMPRESES D'HOSTESSES I PROMOTORES DE VENDA DE CATALUNYA

El present Conveni col·lectiu serà aplicable a les relacions entre les empreses, independentment de la forma jurídica que adoptin, que prestin els serveis de: Hostesses, Relacions públiques, Fires i congressos, Esdeveniments esportius, Acolliment i similars i els serveis de promoció de productes i serveis i els seus treballadors, amb exclusió expressa del personal de terra o vol de companyies àrees.

18-11-2003