Conveni de Comerç Metall Barcelona 2022-2024Avui dia 20 de gener del 2023 s'ha publicat el conveni col·lectiu de comerç metall de la província de Barcelona per als anys 2022-2024. Aquest conveni té efectes des de l'1 de gener del 2022 i la seva aplicació és des de la seva publicació.

Les empreses afectades per aquest conveni disposen d’un termini màxim d’un mes a partir de la data de publicació per liquidar a les persones treballadores els endarreriments, per diferències, produïts des de l’1 de gener de 2022.

- - - - - - - -

Hoy día 20 de enero de 2023 se ha publicado el convenio colectivo de comercio metal de la provincia de Barcelona para los años 2022-2024. Este convenio tiene efectos desde el 1 de enero de 2022 y su aplicación es desde su publicación.

Las empresas afectadas por este convenio disponen de un plazo máximo de un mes a partir de la fecha de publicación para liquidar a las personas trabajadoras los atrasos, por diferencias, producidos desde el 1 de enero de 2022.