Per fi el dia que tant anhelàvem ha arribat. El dimecres 14 de desembre de 2022, el Conveni de Restauració Col•lectiva ha estat publicat al BOE (Butlletí Oficial de l'Estat).

Emplacem les empreses que abonin immediatament els endarreriments a les plantilles.

Un conveni amb un increment salarial del 8% en 3 anys, més clàusula de revisió del 2% per al 2025.

Emplacem les empreses que abonin immediatament els endarreriments a les plantilles.

Cal destacar que des del naixement del conveni mai no havíem pogut acordar un increment salarial de tal envergadura, més encara, mantenint drets ja conquerits com el complement del 100% de la IT.

Així mateix, mantenim i millorem beneficis socials com és el cas de la inclusió d'un permís no retribuït de fins a 4 mesos, un permís amb què podràs continuar cotitzant el 100% del teu salari. 

Publicado en el BOE el Convenio de Restauración Colectiva

Por fin el día que tanto ansiábamos ha llegado. El miércoles 14 de diciembre de 2022, el Convenio de Restauración Colectiva ha sido publicado en el BOE (Boletín Oficial del Estado).

Un convenio con un incremento salarial de un 8% en 3 años, más cláusula de revisión del 2% para el 2025.

Emplazamos a las empresas a que abonen inmediata mente los atrasos a las plantillas.

Cabe destacar que desde el nacimiento del convenio nunca habíamos podido acordar un incremento salarial de tal envergadura, más si cabe, manteniendo derechos ya conquistados como el complemento del 100% de la IT.

Así mismo, mantenemos y mejoramos beneficios sociales como es el caso de la inclusión de un permiso no retribuido de hasta 4 meses, un permiso con el que tú podrás seguir cotizando el 100% de tu salario.

CCOO Serveis Catalunya